Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 Sách BT Sinh 10: Những điểm nào sau đây không phải là của tế bào nhân sơ ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 1: Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?…

1. Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?

A. Có kích thước rất nhỏ, chỉ thấy rõ dưới kính hiển vi.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 Sách BT Sinh 10: Những điểm nào sau đây không phải là của tế bào nhân sơ ?

B. Hấp thụ nhiều chuyển hoá nhanh.

C. Sinh trưởng nhanh.

D. Thích ứng nhanh với điều kiện môi trường và dễ bị biến dị

E. Phân bố rộng rãi trong tự nhiên.

F. Tất cả đều đúng

2. Tất cả những điều sau đây là đúng khi nói về vi khuẩn, trừ :

A. Nhân có màng bao bọc.

B. Nhân không có màng bao bọc.

C. Có chứa ribôxôm

D. NST khép vòng.

3. Những điểm nào sau đây không phải là của tế bào nhân sơ ?

A. Có nhân thực.

B. NST là ADN khép vòng.

C. Có lông và roi.

D. Ribôxôm không có màng bao.

4. Vi sinh vật nào sau đây thuộc tế bào nhân sơ ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm men.

C. Nấm mốc.

D. Động vật nguyên sinh.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 Sách BT Sinh 10: Những điểm nào sau đây không phải là của tế bào nhân sơ ?” state=”close”]Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 1: Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?…

1. Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?

A. Có kích thước rất nhỏ, chỉ thấy rõ dưới kính hiển vi.

B. Hấp thụ nhiều chuyển hoá nhanh.

C. Sinh trưởng nhanh.

D. Thích ứng nhanh với điều kiện môi trường và dễ bị biến dị

E. Phân bố rộng rãi trong tự nhiên.

F. Tất cả đều đúng

2. Tất cả những điều sau đây là đúng khi nói về vi khuẩn, trừ :

A. Nhân có màng bao bọc.

B. Nhân không có màng bao bọc.

C. Có chứa ribôxôm

D. NST khép vòng.

3. Những điểm nào sau đây không phải là của tế bào nhân sơ ?

A. Có nhân thực.

B. NST là ADN khép vòng.

C. Có lông và roi.

D. Ribôxôm không có màng bao.

4. Vi sinh vật nào sau đây thuộc tế bào nhân sơ ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm men.

C. Nấm mốc.

D. Động vật nguyên sinh.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!