Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Sinh 12 Nâng cao – Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Sinh học 12 Nâng cao.  Đột biến lệch bội và đa bội là gì?; Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Câu 1: Đột biến lệch bội và đa bội là gì?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Sinh 12 Nâng cao – Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

–      Sự khác nhau giữa dạng lệch bội (biến đổi một hay một số cặp NST) và dạng đa bội (tăng bội số n lớn hơn hai của bộ NST).

–      Tự đa bội (tăng bội số n lớn hơn 2 lần bộ NST của loài) và dị đa bội (trong bộ NST gồm có hai bộ NST của loài khác nhau).


Câu 2: Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Nguyên nhân phát sinh:

Lệch bội và tự đa bội là do các tác nhân vật lí, hoá học của môi trường ngoài hoặc do rối loạn của môi trường nội bào làm cản trở sự phân li một hay một số cặp NST (tạo lệch bội) hoặc toàn bộ NST (tạo đa bội).

Dị đa bội do lai xa kết hợp với tự đa bội hóa.


Câu 3: Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của thể đa bội trong thực tiễn.

–     Phân biệt: Tự đa bội (tăng số n lớn hơn hai lần bộ NST của cùng một loài, do kết hợp các giao tử 2n với các giao tử n, 2n,…); dị đa bội (bộ NST gồm hai hay nhiều bộ NST của các loài khác nhau, do lai xa và tự đa bội hoá).

–     Ứng dụng đa bội: ở thực vật cơ quan sinh dưỡng tế bào có kích thước lớn, chứa nhiều chất dinh dưỡng, đa bội lẻ không hạt và có một số đặc tính khác. Đa bội có thể tạo ra loài mới.


Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?

A. Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST về một cặp NST nào đó.

B. Tế bào sinh dưỡng có bộ NST là 3n.

C. Tế bào sinh dưỡng thiếu một NST trong bộ NST.

D. Cả A và C.

Đáp án D


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng lên bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n,…)  là dạng nào trong các dạng sau đây?

A. Thể lưỡng bội

B. Thể đơn bội.

C. Thể đa bội.

D. Thể lệch bội.

Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Sinh 12 Nâng cao – Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Sinh học 12 Nâng cao.  Đột biến lệch bội và đa bội là gì?; Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Câu 1: Đột biến lệch bội và đa bội là gì?

–      Sự khác nhau giữa dạng lệch bội (biến đổi một hay một số cặp NST) và dạng đa bội (tăng bội số n lớn hơn hai của bộ NST).

–      Tự đa bội (tăng bội số n lớn hơn 2 lần bộ NST của loài) và dị đa bội (trong bộ NST gồm có hai bộ NST của loài khác nhau).


Câu 2: Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Nguyên nhân phát sinh:

Lệch bội và tự đa bội là do các tác nhân vật lí, hoá học của môi trường ngoài hoặc do rối loạn của môi trường nội bào làm cản trở sự phân li một hay một số cặp NST (tạo lệch bội) hoặc toàn bộ NST (tạo đa bội).

Dị đa bội do lai xa kết hợp với tự đa bội hóa.


Câu 3: Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của thể đa bội trong thực tiễn.

–     Phân biệt: Tự đa bội (tăng số n lớn hơn hai lần bộ NST của cùng một loài, do kết hợp các giao tử 2n với các giao tử n, 2n,…); dị đa bội (bộ NST gồm hai hay nhiều bộ NST của các loài khác nhau, do lai xa và tự đa bội hoá).

–     Ứng dụng đa bội: ở thực vật cơ quan sinh dưỡng tế bào có kích thước lớn, chứa nhiều chất dinh dưỡng, đa bội lẻ không hạt và có một số đặc tính khác. Đa bội có thể tạo ra loài mới.


Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?

A. Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST về một cặp NST nào đó.

B. Tế bào sinh dưỡng có bộ NST là 3n.

C. Tế bào sinh dưỡng thiếu một NST trong bộ NST.

D. Cả A và C.

Đáp án D


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng lên bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n,…)  là dạng nào trong các dạng sau đây?

A. Thể lưỡng bội

B. Thể đơn bội.

C. Thể đa bội.

D. Thể lệch bội.

Đáp án C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!