Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 270 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 270 SGK Sinh học lớp 12 Nâng cao.  Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá? ; Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

Câu 1: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá?

A. Phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 270 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

B. Phản ánh sự tiến hoá phân li.

C. Phản ánh sự tiến hoá đồng quy.

D. Phản ánh nguồn gốc chung.

Đáp án B. Phản ánh sự tiến hoá phân li.


Câu 2: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

A. nguồn gốc chung của sinh vật.

B. sự tiến hoá phân li.

C. mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.

D. quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài.

Đáp án C. mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.


Câu 3: Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo lục địa là gì?

A. Có sự du nhập các loài từ các nơi khác đến.

B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.

C. Có những loài đặc hữu.

D. Cả B và C.

Đáp án B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.


Câu 4: Đóng góp quan trọng của học thuyết Đacuyn là

A. đề xuất biến dị cá thể có vai trò quan trọng cho tiến hoá.

B. đưa ra thuyết chọn lọc.

C. giải thích nguồn gốc chung các loài.

D. giải thích được sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Đáp án B. đưa ra thuyết chọn lọc.


Câu 5: Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hoá tổng hợp là

A. giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới.

B. tổng hợp các bằng chứng tiến hoá từ nhiều lĩnh vực.

C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá nhỏ.

D. xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hoá lớn.

Đáp án C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá nhỏ.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 270 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 270 SGK Sinh học lớp 12 Nâng cao.  Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá? ; Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

Câu 1: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá?

A. Phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

B. Phản ánh sự tiến hoá phân li.

C. Phản ánh sự tiến hoá đồng quy.

D. Phản ánh nguồn gốc chung.

Đáp án B. Phản ánh sự tiến hoá phân li.


Câu 2: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

A. nguồn gốc chung của sinh vật.

B. sự tiến hoá phân li.

C. mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.

D. quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài.

Đáp án C. mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.


Câu 3: Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo lục địa là gì?

A. Có sự du nhập các loài từ các nơi khác đến.

B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.

C. Có những loài đặc hữu.

D. Cả B và C.

Đáp án B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.


Câu 4: Đóng góp quan trọng của học thuyết Đacuyn là

A. đề xuất biến dị cá thể có vai trò quan trọng cho tiến hoá.

B. đưa ra thuyết chọn lọc.

C. giải thích nguồn gốc chung các loài.

D. giải thích được sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Đáp án B. đưa ra thuyết chọn lọc.


Câu 5: Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hoá tổng hợp là

A. giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới.

B. tổng hợp các bằng chứng tiến hoá từ nhiều lĩnh vực.

C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá nhỏ.

D. xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hoá lớn.

Đáp án C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá nhỏ.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!