Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 254 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit. 

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 254 SGK Sinh học  lớp 12 Nâng cao. Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái. ; Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit.

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 254 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit. 

Chu trình sinh địa hoá (hay gọi đơn giản là chu trình vật chất) trong hệ sinh thái là sự trao đổi không ngừng của các nguyên tố hoá học giữa môi trường và quần xã sinh vật. Nhờ hoạt động quang hợp, cây xanh hấp thụ CO2, muối khoáng và nước để tổng hợp cacbonhiđrat và các chất dinh dưỡng khác. Những hợp chất này được sinh vật dị dưỡng sử dụng làm thức ăn, cuối cùng lại được sinh vật phân giải, trả lại cho môi trường những chất đơn giản ban đầu.


Câu 2: Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit.

Học sinh tự vẽ chu trình.


Câu 3: Giải thích câu “Lúa chiêm lấp ló dầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên”.

Thời kì tháng 3 lúa làm đòng đòi hỏi lượng đạm cao. Vào lúc này mùa mưa giông bắt đầu. Sấm sét đã tạo nên trong khí quyển một lượng NO3 khá giàu. Theo nước mưa lượng muối này rơi xuống và bón cho lúa. Nhờ thêm “phân” lúc cần và nước mưa mát đầu mùa, đòng lúa nhanh chóng phát triển và vươn cao như phất cờ hội vậy.


Câu 4: Chu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào?

Chu trình phôtpho khác với các chu H2O, CO2 và N2 ở chỗ:

–       Có nguồn gốc từ vỏ phong hoá của Trái Đất.

–       Sau khi tham gia vào chu trình, phần lớn phôtpho bị thất thoát.


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ ?

A. Rhizobium

B. Nostoc

C. Anabaena

D. Pseudomonas

Đáp án D. Pseudomonas

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 254 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit. ” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 254 SGK Sinh học  lớp 12 Nâng cao. Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái. ; Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit.

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái.

Chu trình sinh địa hoá (hay gọi đơn giản là chu trình vật chất) trong hệ sinh thái là sự trao đổi không ngừng của các nguyên tố hoá học giữa môi trường và quần xã sinh vật. Nhờ hoạt động quang hợp, cây xanh hấp thụ CO2, muối khoáng và nước để tổng hợp cacbonhiđrat và các chất dinh dưỡng khác. Những hợp chất này được sinh vật dị dưỡng sử dụng làm thức ăn, cuối cùng lại được sinh vật phân giải, trả lại cho môi trường những chất đơn giản ban đầu.


Câu 2: Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit.

Học sinh tự vẽ chu trình.


Câu 3: Giải thích câu “Lúa chiêm lấp ló dầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên”.

Thời kì tháng 3 lúa làm đòng đòi hỏi lượng đạm cao. Vào lúc này mùa mưa giông bắt đầu. Sấm sét đã tạo nên trong khí quyển một lượng NO3 khá giàu. Theo nước mưa lượng muối này rơi xuống và bón cho lúa. Nhờ thêm “phân” lúc cần và nước mưa mát đầu mùa, đòng lúa nhanh chóng phát triển và vươn cao như phất cờ hội vậy.


Câu 4: Chu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào?

Chu trình phôtpho khác với các chu H2O, CO2 và N2 ở chỗ:

–       Có nguồn gốc từ vỏ phong hoá của Trái Đất.

–       Sau khi tham gia vào chu trình, phần lớn phôtpho bị thất thoát.


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ ?

A. Rhizobium

B. Nostoc

C. Anabaena

D. Pseudomonas

Đáp án D. Pseudomonas

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!