Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa 10 Nâng cao: Lớp và phân lớp electron

 Bài 6 Lớp và phân lớp electron. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao.  Các obitan trong một phân lớp electron;Thế nào là lớp và phân lớp electron.

Bài 1: Các obitan trong một phân lớp electron

A. có cùng sự định hướng trong không gian.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa 10 Nâng cao: Lớp và phân lớp electron

B. có cùng mức năng lượng.

C. khác nhau về mứ năng lượng.

D. có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.

Các obitan trong cùng một phân lớp electron thì có cùng mức năng lượng.

Chọn B.


Bài 2: Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

– Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

– Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.


Bài 3: Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Tên của các lớp electron:

– Ứng với n = 1 là lớp K.

– Ứng với n = 2 là lớp L.

– Ứng với n = 3 à lớp M.

– Ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

– Lớp K có 1 phân lớp (1s).

– Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

– Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

– Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).


Bài 4: Hãy cho biết số phân lớp electron, số obitan có trong lớp M và N.

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp electron và có \({3^2} = 9\) obitan.

Lớp N (n = 4) có 4 phân lớp electron và có \({4^2} = 16\) obitan.


Bài 5: Vẽ hình dạng obitan 1s, 2s và các obitan \(2{p_x},2{p_y},2{p_z}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa 10 Nâng cao: Lớp và phân lớp electron” state=”close”] Bài 6 Lớp và phân lớp electron. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao.  Các obitan trong một phân lớp electron;Thế nào là lớp và phân lớp electron.

Bài 1: Các obitan trong một phân lớp electron

A. có cùng sự định hướng trong không gian.

B. có cùng mức năng lượng.

C. khác nhau về mứ năng lượng.

D. có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.

Các obitan trong cùng một phân lớp electron thì có cùng mức năng lượng.

Chọn B.


Bài 2: Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

– Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

– Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.


Bài 3: Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Tên của các lớp electron:

– Ứng với n = 1 là lớp K.

– Ứng với n = 2 là lớp L.

– Ứng với n = 3 à lớp M.

– Ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

– Lớp K có 1 phân lớp (1s).

– Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

– Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

– Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).


Bài 4: Hãy cho biết số phân lớp electron, số obitan có trong lớp M và N.

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp electron và có \({3^2} = 9\) obitan.

Lớp N (n = 4) có 4 phân lớp electron và có \({4^2} = 16\) obitan.


Bài 5: Vẽ hình dạng obitan 1s, 2s và các obitan \(2{p_x},2{p_y},2{p_z}.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!