Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 231 Sinh lớp 12 Nâng cao – Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 231 SGK Sinh học  lớp 12 Nâng cao.Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ. ; Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 231 Sinh lớp 12 Nâng cao – Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Quần xã là một tập hợp quần thể của các loài sống trong một không gian xác định (sinh cảnh), ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian

Ví dụ, các loài vi sinh vật, thực vật, động vật sống trong tầng nước và đáy hồ… là những quần xã sinh vật.


Câu 2: Hãy cho biết các đặc trưng về cấu trúc của quần xã sinh vật theo vai trò số lượng và hoạt động chức năng của các nhóm loài ?

–  Cấu trúc theo vai trò gồm loài ưu thế, loài thứ yếu và loài ngẫu nhiên, ngoài ra còn có loài chủ chốt và loài đặc trưng.

– Theo chức năng: Sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng (động vật tiêu thụ và vi sinh vật phân hủy).


Câu 3: Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Sự phân bố của các loài trong quần xã theo tầng, theo lớp (chiều thẳng đứng) hoặc nơi tập trung nơi phân tán (mặt phẳng ngang) liên quan với sự phân bố không đều của các nhân tố sinh thái.


Câu 4: Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

Ở vùng ôn đới mức đa dạng về thành phần loài thấp hơn ở những vùng nhiệt đới, bởi vì ở vùng nhiệt đới sinh cảnh đa dạng hơn và điều kiện môi trường thuận lợi hơn, do đó, các loài tập trung đông hơn.


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ốc sống dưới đáy hồ thuộc về

A. quần thể sinh vật.

B. quần xã sinh vật.

C. đàn ốc.

D. một nhóm hỗn hợp không phải là quần thể cũng không phải là quần xã.

Đáp án B. quần xã sinh vật.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 231 Sinh lớp 12 Nâng cao – Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 231 SGK Sinh học  lớp 12 Nâng cao.Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ. ; Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ.

Quần xã là một tập hợp quần thể của các loài sống trong một không gian xác định (sinh cảnh), ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian

Ví dụ, các loài vi sinh vật, thực vật, động vật sống trong tầng nước và đáy hồ… là những quần xã sinh vật.


Câu 2: Hãy cho biết các đặc trưng về cấu trúc của quần xã sinh vật theo vai trò số lượng và hoạt động chức năng của các nhóm loài ?

–  Cấu trúc theo vai trò gồm loài ưu thế, loài thứ yếu và loài ngẫu nhiên, ngoài ra còn có loài chủ chốt và loài đặc trưng.

– Theo chức năng: Sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng (động vật tiêu thụ và vi sinh vật phân hủy).


Câu 3: Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Sự phân bố của các loài trong quần xã theo tầng, theo lớp (chiều thẳng đứng) hoặc nơi tập trung nơi phân tán (mặt phẳng ngang) liên quan với sự phân bố không đều của các nhân tố sinh thái.


Câu 4: Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

Ở vùng ôn đới mức đa dạng về thành phần loài thấp hơn ở những vùng nhiệt đới, bởi vì ở vùng nhiệt đới sinh cảnh đa dạng hơn và điều kiện môi trường thuận lợi hơn, do đó, các loài tập trung đông hơn.


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ốc sống dưới đáy hồ thuộc về

A. quần thể sinh vật.

B. quần xã sinh vật.

C. đàn ốc.

D. một nhóm hỗn hợp không phải là quần thể cũng không phải là quần xã.

Đáp án B. quần xã sinh vật.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!