Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Sinh lớp 11 Nâng cao – Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.; Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Câu 1: Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Sinh lớp 11 Nâng cao – Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể chuyển từ rễ lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là động lực trên của con đường vận chuyển nước. Mặt khác, khi thoát một lượng nước lớn như vậy, nhiệt độ của bề mặt lá giảm xuống, chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng râm một chút. Thoát hơi nước có tác dụng chống nóng cho cây.


Câu 2: Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

*  Các con đường thoát hơi nước:

–   Con đường qua khí khổng.

–   Con đường qua bề mặt lá (qua cutin).

*  Đặc điểm:

–   Con đường qua khí khổng có vận tốc lớn và điều chỉnh bằng cơ chế đóng, mở khí khổng.

–   Con đường qua cutin có vận tốc nhỏ và không có cơ chế điều chỉnh.


Câu 3: Nêu các cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.

Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.

– Dựa vào sự cân bằng nước của cây trồng (tương quan giữa sự hấp thụ và quá trình thoát hơi nước). Nếu trạng thái cân bằng nước âm thì phải tưới nước cho cây.

– Tưới nước hợp lí cho cây:

+ Xác định được khi nào cần tưới nước (dựa vào chỉ tiêu sinh lí về nước).

+ Xác định được lượng nước tưới (dựa vào nhu cầu nước của cây và tính chất lí hóa của đất).

+ Xác định được cách tưới phù hợp với từng nhóm cây.


Câu 4: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan đến cơ chế đóng mở của nó.

Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng còn gọi là tế bào hạt đậu. Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho vách dày cong theo vách mỏng và lỗ khí mở ra. Khi mất nước, vách mỏng hết căng và vách dày uốn thẳng ra, lỗ khí khép lại.


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi:

A. Đưa cây ra ngoài sáng.

B. Tưới nước cho cây.

C. Tưới nước mặn cho cây.

D. Đưa cây vào trong tối.

E. Bón phân cho cây.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Sinh lớp 11 Nâng cao – Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SGK Sinh học lớp 11 Nâng cao. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.; Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Câu 1: Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.

Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể chuyển từ rễ lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là động lực trên của con đường vận chuyển nước. Mặt khác, khi thoát một lượng nước lớn như vậy, nhiệt độ của bề mặt lá giảm xuống, chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng râm một chút. Thoát hơi nước có tác dụng chống nóng cho cây.


Câu 2: Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

*  Các con đường thoát hơi nước:

–   Con đường qua khí khổng.

–   Con đường qua bề mặt lá (qua cutin).

*  Đặc điểm:

–   Con đường qua khí khổng có vận tốc lớn và điều chỉnh bằng cơ chế đóng, mở khí khổng.

–   Con đường qua cutin có vận tốc nhỏ và không có cơ chế điều chỉnh.


Câu 3: Nêu các cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.

Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.

– Dựa vào sự cân bằng nước của cây trồng (tương quan giữa sự hấp thụ và quá trình thoát hơi nước). Nếu trạng thái cân bằng nước âm thì phải tưới nước cho cây.

– Tưới nước hợp lí cho cây:

+ Xác định được khi nào cần tưới nước (dựa vào chỉ tiêu sinh lí về nước).

+ Xác định được lượng nước tưới (dựa vào nhu cầu nước của cây và tính chất lí hóa của đất).

+ Xác định được cách tưới phù hợp với từng nhóm cây.


Câu 4: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan đến cơ chế đóng mở của nó.

Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng còn gọi là tế bào hạt đậu. Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho vách dày cong theo vách mỏng và lỗ khí mở ra. Khi mất nước, vách mỏng hết căng và vách dày uốn thẳng ra, lỗ khí khép lại.


Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi:

A. Đưa cây ra ngoài sáng.

B. Tưới nước cho cây.

C. Tưới nước mặn cho cây.

D. Đưa cây vào trong tối.

E. Bón phân cho cây.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!