Giáo viên

File PowerPoint tập huấn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

File Powerpoint tập huấn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 môn: Toán, Âm nhạc, Đạo đức, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm. Giúp thầy cô tham khảo để hoàn thành chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên của mình.

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Âm nhạc 1

Nội dung slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Âm nhạc gồm 48 trang, chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Hướng dẫn chung
 • Phần 2: Gợi ý, hướng dẫn một số dạng bài/hoạt động
 • Phần 3: Các nội dung khác

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Đạo đức 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Đạo đức 1 gồm 62 slide, chia làm 4 phần:

Bạn đang xem: File PowerPoint tập huấn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Phần 1: Nghiên cứu, phân tích sách giáo khoa Đạo đức 1
 • Phần 2: Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị, học liệu trong môn Đạo đức
 • Phần 3: Nghiên cứu, phân tích sách giáo viên, sách bài tập Đạo đức 1
 • Phần 4: Nghiên cứu, phân tích video các tiết dạy minh hoạ

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Tiếng Việt 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Tiếng Việt 1 gồm 115 slide, chia làm 4 phần:

 • Phần 1. Một số vấn đề chung
 • Phần 2. Dạy học Tiếng Việt 1, tập một
 • Phần 3. Dạy học Tiếng Việt 1, tập hai
 • Phần 4. Sách giáo viên và tài liệu bổ trợ

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Toán 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Toán 1 gồm 39 slide, chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Dạy và học toán
 • Phần 2: Sách giáo khoa Toán 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phần 3: Thiết kế bài học

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn TNXH 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Tự nhiên xã hội 1 gồm 53 slide, chia làm 6 phần:

 • Các quan điểm biên soạn sách
 • Cấu trúc sách giáo khoa TNXH 1
 • Các điểm mới của sách giáo khoa TNXH 1
 • Phương pháp dạy học
 • Đánh giá kết quả giáo dục
 • Sách giáo viên và sách bổ trợ

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Mỹ thuật 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Mĩ thuật 1 gồm 29 slide, mang tới những nội dung cơ bản sau:

 • Giới thiệu sách
 • Cấu trúc sách và bài học
 • Phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động của sách giáo khoa Mĩ thuật 1
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Mĩ thuật 1
 • Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 gồm 40 slide, chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Nghiên cứu, phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học
 • Phần 2: Nghiên cứu, phân tích video tiết dạy minh họa
 • Phần 3: Nghiên cứu, phân tích sách giáo viên, sách bài tập

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn GDTC 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1 gồm 54 slide, chia làm 3 phần:

 • Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1
 • Gợi ý, hướng dẫn dạy môn Giáo dục thể chất 1
 • Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên Giáo dục thể chất 1

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!