Giải bài tập

E. Writing – trang 9 – Unit 1 SBT Anh lớp 9 thí điểm: You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places

E. Writing – trang 9 – Unit 1. Local Environment – Môi Trường địa Phương: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes; You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places…
Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi..

1. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes.

Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi.

Bạn đang xem: E. Writing – trang 9 – Unit 1 SBT Anh lớp 9 thí điểm: You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places

Key –

1. There are some famous pottery villages in Viet Nam such as Chu Dau, Battrang, and Bau True.

2. Bau True is one of the oldest pottery villages in Southeast Asia.

3. It is located about ten kilometres from Phan Rang City.

4. There, young girls from twelve to fifteen years old begin to learn how to make pottery.

5. They know how to make pottery products from pots to small jars.

2. Complete each complex sentences using your own ideas.

Hoàn thành những câu sau theo ý tưởng của em.

3. You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places.

Em nhận được email từ Elena, bạn tâm thư ở Anh. Cô ấy bảo bạn hãy viết thư kể cho cô ấy về những địa điểm bạn yêu thích ở nơi bạn sống. Viết một emai kể về những địa điểm đó.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm E. Writing – trang 9 – Unit 1 SBT Anh lớp 9 thí điểm: You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places” state=”close”]E. Writing – trang 9 – Unit 1. Local Environment – Môi Trường địa Phương: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes; You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places…
Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi..

1. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes.

Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi.

Key –

1. There are some famous pottery villages in Viet Nam such as Chu Dau, Battrang, and Bau True.

2. Bau True is one of the oldest pottery villages in Southeast Asia.

3. It is located about ten kilometres from Phan Rang City.

4. There, young girls from twelve to fifteen years old begin to learn how to make pottery.

5. They know how to make pottery products from pots to small jars.

2. Complete each complex sentences using your own ideas.

Hoàn thành những câu sau theo ý tưởng của em.

3. You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places.

Em nhận được email từ Elena, bạn tâm thư ở Anh. Cô ấy bảo bạn hãy viết thư kể cho cô ấy về những địa điểm bạn yêu thích ở nơi bạn sống. Viết một emai kể về những địa điểm đó.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!