Tổng hợp

Đường cầu bù là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Đường cầu bù (compensated demand curve) là gì?

Đường cầu bù là gì?

Bạn đang xem: Đường cầu bù là gì?

Đường cầu bù (compensated demand curve) là đường cầu trong đó hiệu ứng thu nhập của sự thay đổi giá cả bị loại trừ sao cho dọc theo đường cầu, thu nhập thực tế được duy trì ở mức không đổi.

Đường cầu bù (compensated demand curve) là đường cầu trong đó hiệu ứng thu nhập của sự thay đổi giá cả bị loại trừ sao cho dọc theo đường cầu, thu nhập thực tế được duy trì ở mức không đổi. Khi đó đường cầu sẽ có hình dạng như trường hợp chỉ có hiệu ứng thay thế. Đường cầu Marshall bao gồm cả hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Phương pháp tách hiệu ứng thu nhập phụ thuộc vào cách tính toán loại hiệu ứng này. Hicks và Slutsky đã sử dụng hai phương pháp khác nhau. Đối với những hàng hóa thông thường, đường cầu bù có độ dốc lớn hơn đường cầu Marshall.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đường cầu bù cho thấy số lượng hàng hóa mà một người tiêu dùng sẽ mua nếu anh ta được đền bù thu nhập cho sự thay đổi giá của hàng hóa đó. Nói cách khác, đường cầu bù cho hàng hóa là đường cong cho biết số lượng hàng hóa sẽ được người tiêu dùng mua với giá bị thay đổi khi hiệu ứng thu nhập bị loại bỏ.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!