Trắc nghiệm ôn tập

Dùng chất nào để xủa lý khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ?

Câu hỏi:

Trong công nghệ xử lí khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ hay thuỷ thủ trong tàu ngầm người ta thường dùng hoá chất nào sau đây ?

A.
Na2O2 rắn.   

B.
NaOH rắn.

C.
KClO3 rắn.         

D.
Than hoạt tính.

Đáp án đúng: A

Khi thủy thủ thở ra CO2 bị Na2O2 hấp thụ sinh ra O2 tiếp tục cung cấp cho quá trình hô hấp:

Na2O2 + CO2 → Na2CO3 + O2

→ Đáp án A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dùng chất nào để xủa lý khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!