Trắc nghiệm ôn tập

Đốt cháy hoàn toàn chất HC nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có chứa N2?

Câu hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có chứa N2?

A.
Chất béo.  

B.
Este.  

C.
Amin.    

D.
Tinh bột.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đốt cháy hoàn toàn chất HC nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có chứa N2?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!