Tổng hợp

Điểm tứ phân vị là gì?

Cùng Monica tìm hiểu điểm tứ phân vị (quartile) là gì?

Điểm tứ phân vị là gì?

Bạn đang xem: Điểm tứ phân vị là gì?

Điểm tứ phân vị (quartile) là giá trị bằng số phân chia một nhóm các kết quả quan sát bằng số thành bốn phần

Điểm tứ phân vị (quartile) là giá trị bằng số phân chia một nhóm các kết quả quan sát bằng số thành bốn phần, mỗi phần có số liệu quan sát bằng nhau (=25% số kết quả quan sát).

Điểm tứ phân vị thường được ứng dụng trong các số liệu sắp xếp theo trật tự giảm dần.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất (Q1), thứ nhì (Q2) và thứ ba (Q3). Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu (đã sắp xếp dữ liệu theo trật từ từ bé đến lớn) thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau.

Giả sử tập dữ liệu có n quan sát.

Tứ phân vị thứ nhất được tính bằng công thức Q1 = 25 * (n+1) / 100.

Tứ phân vị thứ nhì là giá trị trung vị Q2 = (n+1)/2

Tứ phân vị thứ ba được tính bằng công thức Q3 = 75 * (n+1) / 100.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!