Giáo viên

Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý

UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS
MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1400km ,thì máy bay phải bay trong bao lâu? Chọn đáp án đúng
A. 1giờ 45phút B. 2 giờ C. 3 giờ. D. 3 giờ 15 phút

Câu 2: Trên các kính lúp lần lượt có ghi 5x, 8x, 10x. Tiêu cự của các thấu kính này là: f1, f2, f3. Ta có:
A. f1 < f2 < f3. B. f3 < f2 < f1. C. f2 < f3 < f1. D. f3 < f1 < f2

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý

Câu 3: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là:
A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

Câu 4: Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2 và có chiều dài 10m, dây thứ hai có chiều dài 30m. Điện trở của dây thứ hai là bao nhiêu ?
A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 5: Trong số các vật liệu đồng, nhôm, sắt, và nicrom, vật liệu nào dẫn điện kém nhất?
A. đồng. B. nhôm. C. sắt. D. nicrom.

Câu 6: Người ta cần có 20m3 nước được bơm lên độ cao 5m. Biết hiệu suất của máy bơm là 80% và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Hỏi công do máy bơm sản ra là bao nhiêu?
A. 1250000J. B. 125000J. C. 12500J. D. 1250J.

Câu 7: Một đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối song song R1 = 12Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15Ω, dòng điện chạy qua R1 có cường độ I1 = 0,2 A;hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là:
A. 2 V; B. 2,4 V; C. 3 V; D. 4 V.

Câu 8: Nếu vật A đẩy vật B, vật B hút vật C thì:
A. Vật A và vật C có điện tích cùng dấu.
B. Vật A và vật C có điện tích trái dấu.
C. Vật A,vật B ,vật C có điện tích cùng dấu.
D. Vật B và vật C có điện tích cùng dấu.

Câu 9: Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500000V xuốn còn 2500V. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng. Biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng. Chọn kết quả đúng:
A. 500 vòng B. 20000 vòng C. 12500 vòng D. 2500V.

Câu 10: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:
A. luôn luôn tăng. B. luôn luôn giảm.
C. luân phiên tăng giảm. D. luôn luôn không đổi.

Câu 11: Một khối gỗ có thể tích là 4m3 và có khối lượng 3200kg. Khối lượng riêng của khối gỗ này là:
A. 12 800kg/m3 B. 800kg/m3 C. 800kg D. 12 800kg

Câu 12: Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?
A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng
B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng
C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Câu 13: Nhiệt lượng một vật cần thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật.
B. Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.
C. Thể tích của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.
D. Khối lượng của vật và độ tăng nhiệt độ của vật.

Câu 14: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng cách gương một khoảng d cho ảnh S’ cách gương phẳng một khoảng d’. So sánh d và d’
A. d = d’ B. d > d’ C. d < d’ D. Không so sánh được.

Câu 15: Vận tốc 36 km/h bằng giá trị nào dưới đây?
A. 100 m/s B. 36 m/s C. 10 m/s D. 36000 m/s

Câu 16: Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt gương nào sau đây?
A. gương phẳng. B. gương cầu. C. gương cầu lồi. D. gương cầu lõm.

Câu 17: Một đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối song song R1 = 12 Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω, dòng điện chạy qua R1 có cường độ I1 = 0,2 A; Dòng điện chạy qua mạch chính là:
A. 0,24 A; B. 0,16 A; C. 0,6 A; D. 0,2 A;

Câu 18: Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng:
A. 340m/s B. 3 400m/s C. 1 500m/s D. 6 100m/s

Câu 19: Một người muốn kéo một xô vữa từ dưới đất lên tầng hai sao cho phải dùng một lực nhỏ nhất. Người đó nên chọn loại máy cơ đơn giản nào sau đây?
A. Mặt phẳng nghiêng B. Đòn bẩy
C. Ròng rọc cố định D. Một cái ròng rọc cố định và một ròng rọc động

Câu 20: Một người đưa một vật có trọng lượng 900N lên cao với một lực 450N. Người đó chắc chắn không dùng loại máy cơ đơn giản nào sau đây:
A. Ròng rọc động B. Ròng rọc cố định C. Đòn bẩy D. Mặt phẳng nghiêng

Câu 21: Cho một đoạn mạch gồm ba điện trở mắc nối tiếp nhau. Giá trị của các điện trở là R1 = 5,R2 = 7, R3 = 18, cường độ dòng điện trong mạch bằng 2A, hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau?
A. R = 30; U = 60V. B. R = 5; U = 10V. C. R = 7; U = 14V. D. R = 18; U = 36V.

Câu 22: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Vận tốc của xe là:
A. 2m/s B. 3,6km/h C. 600m/s D. 3m/s

Câu 23: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ 1,5A ,hỏi chiều dài dây dẫn dùng để cuốn cuộn dây là bao nhiêu? Biết rằng loại dây này nếu có chiều dài 6 m thì có điện trở là 2. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. l = 24m. B. l = 18m. C. l = 12m. D. l = 8m.

Câu 24: Một bình có dung tích 2000 cm3 đang chứa nước, mực nước ở phân nửa bình. Thả chìm 1 hòn đá vào bình ta thấy mực nước dâng lên chiếm 3/4 thể tích của bình. Vậy thể tích của hòn đá:
A. 1000 cm3 B. 500cm3 C. 1500cm3 D. 2000 cm3

Câu 25: Một học sinh quan sát một cây thước dây, cho biết số lớn nhất ghi trên thước là 150. Giữa số 0 và số 10 trên thước có 10 khoảng chia, đơn vị ghi trên thước là centimét. Hãy cho biết ĐCNN của thước?
A. 1cm B. 0,1cm C. 2cm D. 0,2cm

Câu 26: Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?
A. 0,33Ω. B. 3Ω. C. 33,3Ω. D. 45Ω.

Câu 27: Kính lúp thường có số bội G nằm trong khoảng:
A. G <1,5X. B. 1,5X < G < 40X. C. 1X < G < 40X. D. 40X < G.

Câu 28: Thấu kính nào có tiêu cự sau đây được chọn làm kính lúp:
A. 5cm, 8cm, 10cm. B. 100cm, 80cm. C. 200cm, 250cm. D. 50cm, 30cm.

Câu 29: Vật AB cao 1,5m, khi chụp thấy ảnh của nó cao 6cm và cách vật kính 10cm. Khoảng cách từ vật đến máy ảnh là:
A. 250cm. B. 25cm. C. 90cm. D. 40cm.

Câu 30: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 10kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?
A. F < 10N B. F = 10N C. 10N < F< 100N D. F = 100N.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!