Lớp 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm đề giữa kì môn Toán 3. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 – Family and Friends năm 2022 – 2023

Look at the pictures and complete the words

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

1. _ o l _

2. p _ n c i l _ a s _

3. t r _ _ n

4. _ o o _

Write the words in the correct order

1. kite./ your/ This/ is/

_____________________________________

2. That/ bag./ his/ is/

_____________________________________

3. This/ bike./ is/ my/

_____________________________________

4. is/ pencil./ That/ her/

_____________________________________

Complete the sentences

This

is

pink

favorite

1. My teddy bear is _____________.

2. This _____________ your doll.

3. _____________ is my kite.

4. My _____________ color is purple.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023

Look at the pictures and complete the words

1. doll

2. pencil case

3. train

4. door

Write the words in the correct order

1. This is your kite.

2. That is his bag.

3. This is my bike.

4. That is her pencil.

Complete the sentences

1. My teddy bear is ______pink_______.

2. This _____is________ your doll.

3. ______This_______ is my kite.

4. My _____favorite________ color is purple.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!