Lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết, cùng các dạng bài tập quan trọng trong chương trình học kì 1, giúp các em ôn thi học kì 1 hiệu quả.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề cương ôn tập học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề cương học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023

1. Dạng toán tập hợp:

Bài 1. Cho các tập hợp sau:

A = {x ∈ N | 18 < x < 21}

B = {x ∈ N* | x < 4}

C = {x ∈ N | 35 ≤ x ≤ 38}

a) Viết các tập hợp trên bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết mỗi tập hợp đó có bao nhiêu phần tử?

b) Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông:

19 ⬜A 0 ⬜ B 35 ⬜C 38 ⬜C

2. Dạng toán thực hiện phép tính

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 84 : 4 + 39: 37+ 50

b) (519: 517+ 3) : 7

c) 295 – (31 – 22.5)2

d) 62: 9 + 50.2 – 33.3

e) 29 – [16 + 3.(51 – 49)]

f) 47 – [(45.24– 52.12):14]

g) 50–[(20–23):2+34]

h)– 23 + 289 + 123 – 689.

Bài 3: Thực hiện phép tính: (Tính nhanh nếu có thể)

a) 57 + 725 + 605 – 53

b) (-624) – [ (376 + 235) – 35]

c) 58.75 + 58.50 – 58.25

d) 12.35 + 35.182 – 35.94

e) (55 + 45 + 15) – (15 – 55 + 45)

f) 48.19 + 48.115 + 134.52

3. Dạng toán về dấu hiệu chia hết

Bài 4: Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007.

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho cả 3 và 5?

c) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

d) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 5: Cho các chữ số 1; 0; 9; 5. Hãy ghép thành những số có ba chữ số khác nhau mà chia hết cho 5.

4. Các bài toán liên quan đến ước và bội

Bài 6:

a) Số 4 có là ước của 16 không? Có là ước của 18 không?

b) Số 20 có là bội của 5 không? Có là bội của 6 không?

c) Tìm Ư(24) ; B(7)

Bài 7: Tìm ƯCLN Và BCNN của:

a) 24 và 10 b) 300 và 280 c) 30 và 90 d) 14; 21 và 56

Bài 8: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN

a) 40 và 24

c) 9, 18 và 72

b) 80 và 144

d) 25, 55 và 75

Bài 9: Tìm BC thông qua tìm BCNN

a) 10 và 24

c) 20, 35, 60

b) 48, 120

d) 18, 24, 32

Bài 10: Tìm x biết

a) 24 ⁝ x ; 36 ⁝ x ; 160 ⁝ x và x lớn nhất.

b) 64 ⁝ x ; 48⁝x ; 88 ⁝ x và x lớn nhất.

c) x ⁝ 4; x ⁝ 7; x ⁝ 8 và x nhỏ nhất khác 0

d) x ⁝ 60 ; x ⁝ 45 ; x ⁝ 16 0 < x < 2000

Bài 11: Bài toán Covid tại Bạc Liêu:

Để phòng chống dịch Covid – 19. Tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 24 bác sĩ đa khoa và 40 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viên chia đều vào mỗi đội.

Bài 12: Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.

Bài 13: Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó.

Biết số sách đó trong khoảng từ 600 đến 800 cuốn. Tính số sách đó.

Bài 14: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số

70 ; 210 ; 350 có cùng số dư là 3.

……

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!