Trắc nghiệm ôn tập

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là dãy nào??

Câu hỏi:

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A.
CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2

B.
CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C.
CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 

D.
CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là dãy nào??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!