Giáo viên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Công nghệ lớp 3 sách Cánh diều để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa mới của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Tiếng Anh 3 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tập huấn SGK Tiếng Anh 3 Cánh diều

Câu 1. What is the philosophy of Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều

A. Bring the world to the classroom and the classroom to life.

B. The world is explorable.

C. Children are energetic and active.

D. Explore Our World is teaching through content.

Câu 2. How many main units are there in Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 3. How many lessons are there in a unit?

A. 9 lessons + Value

B. 10 lessons + Value

C. 11 lessons + Value

D. 12 lessons + Value

Câu 4. How many vocabulary lessons are there in a unit?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 5. How many grammar lessons are there in a unit?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. How many pronunciation lessons are there in a unit?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 7. What are the purposes of using real-world photos in Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

A. To activate students’ curiosity

B. To help teachers teach the unit better

C. To help students think critically

D. All of the above

Câu 8. In which lesson are reading and writing introduced and practiced?

A. Lesson 5 & lesson 6

B. Lesson 7 & lesson 8

C. Lesson 9 & lesson 10

D. Lesson 11 & lesson 12

Câu 9. What do the super PowerPoint slides provide teachers with?

A. Ideas on how to conduct a lesson

B. Audio scripts and answer keys

C. Audio files, pictures, and ideas on how to conduct a lesson

D. All of the above

Câu 10. What are provided in Tiếng Anh 3 – Explore Our World Workbook?

A. Further practice on listening and reading

B. Further practice on structures and vocabulary

C. Further practice on listening, speaking, reading, writing, vocabulary, sounds, and structures

D. Further practice on listening, reading, vocabulary, and structures

Câu 11. What are the supplementary resources which can be found on www.hoc10.vn?

A. Unit worksheets, Unit tests, Home-school connection letters

B. Graphic organizers, Pacing guide, Lesson plans

C. PowerPoint slides, Digital resources

D. All of the above

Câu 12. Which of the following items can be found in the Teacher’s Book of Tiếng Anh 3 – Explore Our World?

A. Unit Walkthrough, Scope and Sequence

B. Unit Walkthrough, Scope and Sequence, Step-by-step guide, Be the Expert (Tips and strategies), Audio Scripts, and Answer Keys

C. Worksheets, Tests, Stickers

D. Step-by-step guide, Be the Expert (Tips and strategies), Audio Scripts, and Answer Keys

Câu 13. What is the right order of the steps of a lesson?

A. Wrap up -> Apply -> Present -> Warm up -> Practice -> Extend

B. Warm up -> Present -> Practice -> Apply -> Extend -> Wrap up

C. Present -> Warm up -> Practice -> Wrap up -> Apply -> Extend

D. Warm up -> Practice -> Present -> Apply -> Extend -> Wrap up

Câu 14. Of all the steps in a lesson, which one can be optional?

A. Warm up

B. Present

C. Extend

D. Wrap up

Câu 15. Name channels of online professional development that Tiếng Anh 3 – Explore Our World offers to teachers.

A. YouTube, Webinars

B. Blogs, Website

C. YouTube, Webinars, Blogs, Website

D. YouTube, Webinars, Blogs

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!