Giáo viên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Tin học

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Tin học giúp thầy cô tham khảo, trả lời nhanh chóng 20 câu hỏi trắc nghiệm bài kiểm tra cuối khóa môn Tin học trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên trên taphuan csdl.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Tin học

Câu 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng:

1. Chú trọng DH tích cực: Coi trọng DH trực quan và thực hành. Khuyến khích sử dụng các phương pháp và kĩ thuật DH tích cực. Việc dạy học ở phòng máy cần được tổ chức linh hoạt

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Tin học

2. Chú trọng chọn lựa và lựa chọn các HĐ tương thích với nội dung dạy học:

3. Chú trọng liên hệ và giải quyết các vấn đề của thực tiễn: Gắn nội dung KT với các vấn đề thực tiễn. Yêu cầu học sinh không chỉ đề xuất giải pháp cho vấn đề mà còn phải biết…………

Câu 2. Các định hướng phương pháp giáo dục môn Tin học ở các cấp học nào dưới đây là đúng:

B. Khuyến khích sử dụng PPDH theo dự án để phát huy NL làm việc nhóm, NL tự học và
tính chủ động của HS

C. Chú ý thực hiện DH phân hóa.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây SAI về quan điểm dạy học?

A. Quan điểm DH chỉ ra các bước dạy học tường minh

Câu 4. Lí thuyết dạy học nào dưới đây chú trọng tổ chức cho HS hoạt động chiếm lĩnh tri thức thay vì truyền thụ kiến thức cho HS?

A. Lí thuyết kiến tạo

Câu 5. Kĩ thuật dạy học nào sau đây KHÔNG đòi hỏi các yêu cầu hoạt động (câu hỏi hoặc bài tập) phải độc lập với nhau?

C. Bể cá

Câu 6. Mẫu dạy học nào dưới đây đặc biệt có tác dụng luyện tập, củng cố kiến thức ngay sau khi hình thành kiến thức trên lớp học?

B. Tổ chức dạy học nhận dạng và thể hiện

Câu 7. Loại tư duy nào sau đây KHÔNG được hình thành và phát triển khi thực hiện “mẫu dạy học” phát triển tư duy máy tính?

D. Tư duy hình ảnh

Câu 9. Chủ đề về “đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số” trong môn Tin học ở Tiểu học có nhiều cơ hội giáo dục những nội dung nào sau đây?

A. Đạo đức tin học

D. Pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Câu 10. Hoạt động giáo dục có nhiều cơ hội được thực hiện nhất khi triển khai loại kế hoạch bài dạy (giáo án) nào sau đây:

A. Kế hoạch bài dạy trải nghiệm

Câu 11. Hoạt động nào sau đây KHÔNG bắt buộc trong tiến trình dạy một bài học lí thuyết môn Tin học ở tiểu học?

D. Mở rộng và đào sâu

Câu 12. Cách nào sau đây KHÔNG nên lựa chọn để gợi động cơ mở đầu bài học?

B. Hình thành kiến thức mới

Câu 13. Phát biểu nào sau đây SAI khi so sánh giữa hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng?

C. Cả hai hoạt động đều nhằm mục đích ôn tập, củng cố kiến thức vừa học

Câu 15. Khi xác định yêu cầu cần đạt của chủ đề, KHÔNG cần phải tạo bảng thông tin nào sau đây?

d. Bảng xác định phương pháp và công cụ đánh giá khi dạy học chủ đề

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng.

Hãy ghép các mục tiêu của bài học cho ở cột A với yêu cầu cần đạt được thực hiện tương ứng cho ở cột B.

Câu 17. Biểu hiện nào sau đây KHÔNG phải là biểu hiện của năng lực NLb ở cấp Tiểu học?

A. Phát hiện ra được loại máy tính và các bộ phận của những loại máy tính thông dụng khác nhau.

Câu 18. Công việc nào nào sau đây KHÔNG cần thực hiện khi lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một chủ đề?

D. Mô tả cách tổ chức dạy học theo mẫu dạy học đã chọn

Câu 19.

Câu 19

Câu 20. Công cụ nào sau đây KHÔNG phù hợp khi thực hiện đánh giá thường xuyên?

D. Bài kiểm tra định kì

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!