Giáo viên

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học.

Bên cạnh đó, thầy cô cấp Tiểu học còn có thể tham khảo thêm bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Tiểu học để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 6 của mình đạt kết quả như mong muốn. Vậy chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Đáp án 10 câu trắc nghiệm Module 6 Tiểu học

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

Các thành tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình của nhà trường

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hoá nhà trường tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án thích hợp điền vào (…) trong câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò (…) trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học.

quan trọng

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới

Câu 6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là

Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường.

Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn

tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công.

Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là

cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần

bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phải

tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà trường. …

GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học

là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học được gọi là:

Hoạt động trải nghiệm

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nhà trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của HS:

Giáo viên

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phương

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!