Tổng hợp

Cuộc tranh luận về vốn là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Bất đồng về khái niệm tư bản (capital controversy) là gì?

Cuộc tranh luận về vốn là gì?

Bạn đang xem: Cuộc tranh luận về vốn là gì?

Cuộc tranh cãi về vốn đôi khi còn được gọi là bất đồng về khái niệm tư bản, cuộc tranh cãi về vốn của Cambridge hoặc cuộc tranh luận của hai phe Cambridges

Cuộc tranh luận về vốn (capital controversy) là cuộc tranh luận giữa trường phái Cambridge ở Anh và trường phái tân cổ điển thuộc trường MIT ở Mỹ (gọi là trường phái Cambridge ở Mỹ) về tính chất đúng đắn của phương pháp tiếp cận tân cổ điển trong kinh tế học.

Luận điểm trung tâm của cuộc tranh luận này là khái niệm tư bản. Hai trường phái trên đưa ra quan điểm khác nhau về khái niệm tư bản, vị trí và khả năng sử dụng nó trong phân tích kinh tế, kể cả trong hàm sản xuất tổng hợp.

Theo quan điểm của trường phái Cambridge ở Anh, chỉ riêng khả năng thay đổi kỹ thuật sản xuất đã đủ để bác bỏ nhiều giả định của lý thuyết tân cổ điển (đặc biệt lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển). Ngược lại, trường phái tân cổ điển (MIT) cho rằng khả năng thay đổi kỹ thuật sản xuất có làm cho suy yếu các lý thuyết kinh tế rút ra từ những giả định không vững chắc, nhưng điều này không đủ để bác bỏ lý thuyết kinh tế tân cổ điển.

Gần đây cuộc tranh luận lắng xuống vì trường phái Cambridge (Anh) cho rằng vấn đề đã được giải quyết.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cuộc tranh luận về vốn (capital controversy) đôi khi còn được gọi là bất đồng về khái niệm tư bảncuộc tranh cãi về vốn của Cambridge hoặc cuộc tranh luận của hai phe Cambridges.

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!