Tổng hợp

Công ty chi nhánh là gì? Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty chi nhánh

Cùng Monica tìm hiểu Công ty chi nhánh hay công ty con (subsidiary) là gì? Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty chi nhánh.

Công ty chi nhánh là gì? Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty chi nhánh

Bạn đang xem: Công ty chi nhánh là gì? Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty chi nhánh

Công ty chi nhánh (subsidiary) là công ty thuộc sở hữu của một công ty khác.

Công ty chi nhánh là gì?

Công ty chi nhánh hay công ty con (subsidiary) là công ty thuộc sở hữu của một công ty khác. Công ty chi nhánh (công ty con) có thể kinh doanh với tên riêng của nó, nhưng phải chịu sự kiểm soát một phần hay toàn bộ của công ty mẹ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty chi nhánh

Công ty chi nhánh là các pháp nhân riêng biệt với mục đích thuế, quy định và trách nhiệm pháp lý. Vì lý do này, chúng khác với các bộ phận được tích hợp hoàn toàn trong công ty chính. Nói cách khác, một công ty chi nhánh có thể kiện và bị kiện tách riêng với công ty mẹ và nghĩa vụ của nó sẽ không phải là nghĩa vụ của công ty mẹ . Tuy nhiên, chủ nợ của công ty con có thể có được phán quyết chống lại công ty mẹ khi có tranh chấp xảy ra nếu họ có thể làm cách nào đó chứng minh rằng công ty mẹ và công ty con có liên quan trực tiếp trong việc cho vay, do đó bất kỳ bản quyền thương hiệu và bằng sáng chế nào vẫn sẽ gắn với công ty con cho đến khi công ty mẹ đóng cửa công ty con.

Một trong những cách kiểm soát một công ty chi nhánh là thông qua quyền sở hữu cổ phần của công ty con bởi công ty mẹ. Những cổ phần này cho phép công ty mẹ số phiếu bầu cần thiết để xác định thành phần hội đồng quản trị của công ty con, và do đó việc kiểm soát được thực hiện. Điều này dẫn đến giả định chung rằng 50% cộng thêm một cổ phiếu là đủ để tạo ra một công ty con. Tuy nhiên, có những cách khác mà việc kiểm soát có thể xảy ra, và các quy định chính xác việc kiểm soát là cần thiết, vì thế cách thức đạt được quyền kiểm soát có thể phức tạp . Một công ty chi nhánh cũng có thể có các công ty con và những công ty con này lại có thể có các công ty con của riêng chúng. Công ty mẹ và tất cả các công ty con cùng nhau được gọi là nhóm công ty, mặc dù thuật ngữ này cũng có thể áp dụng cho các công ty hợp tác và công ty con của họ có các mức độ sở hữu được chia sẻ khác nhau.

Công ty mẹ không nhất thiết phải là thực thể lớn hơn hoặc “mạnh hơn”; công ty mẹ có thể nhỏ hơn một công ty con, chẳng hạn như DanJaq, một công ty gia đình được quản lý chặt chẽ, kiểm soát Eon Productions, tập đoàn lớn quản lý nhượng quyền thương mại James Bond. Ngược lại, công ty mẹ có thể lớn hơn một số hoặc tất cả các công ty con của nó (nếu có nhiều hơn một), vì mối quan hệ được xác định bằng cách kiểm soát cổ phần sở hữu, không phải số lượng nhân viên.

Công ty mẹ và công ty con không nhất thiết phải hoạt động trong cùng một địa điểm hoặc hoạt động cùng một ngành. Không chỉ có khả năng là họ có thể là đối thủ cạnh tranh trên thị trường  mà những sự sắp xếp như vậy còn xảy ra thường xuyên vào cuối cuộc tiếp quản giữa các công ty thù địch hoặc sáp nhập tự nguyện. Ngoài ra, bởi vì một công ty mẹ và một công ty con là các thực thể riêng biệt, hoàn toàn có khả năng một trong số chúng tham gia và liên quan đến các thủ tục tố tụng pháp lý, phá sản, thuế quá hạn, bản cáo trạng hoặc điều tra trong khi công ty còn lại thì không.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!