Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Biết (widehat A = {50^0};widehat B = {65^0}).

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Biết \(\widehat A = {50^0};\widehat B = {65^0}\). Kẻ OH \( \bot \) AB; OI \( \bot \) AC ; \( \bot \)^ BC. So sánh OH, OI, OK ta có:

A.
OH = OI = OK     

B.
OH = OI > OK

C.
OH = OI < OK     

D.
Một kết quả khác

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Biết (widehat A = {50^0};widehat B = {65^0}).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!