Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với B qua G.

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với B qua G. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A.
\(\overrightarrow {MD}  = \frac{3}{4}\overrightarrow {AC}  + \frac{5}{4}\overrightarrow {AB} \)

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với B qua G.

B.
\(\overrightarrow {MD}  = \frac{1}{3}\overrightarrow {AC}  – \frac{2}{3}\overrightarrow {AB} \)

C.
\(\overrightarrow {MD}  = \frac{1}{6}\overrightarrow {AC}  – \frac{5}{6}\overrightarrow {AB} \)

D.
\(\overrightarrow {MD}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AC}  + \frac{5}{2}\overrightarrow {AB} \)

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!