Trắc nghiệm ôn tập

Cho sơ đồ phả hệ sau về 1 bệnh di truyền ở người:Biết rằng bệnh này do một trong hai alen của một gen quy định

Câu hỏi:

Cho sơ đồ phả hệ sau về 1 bệnh di truyền ở người:

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phả hệ sau về 1 bệnh di truyền ở người:Biết rằng bệnh này do một trong hai alen của một gen quy định

Biết rằng bệnh này do một trong hai alen của một gen quy định và không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Hãy chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau đây: 

A.
Bệnh này do gen trội trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y quy định.

B.
Người \(I{I_5},II{I_2},II{I_3}\) đều có kiểu gen đồng hợp.

C.

Bệnh này do gen trội trên nhiễm sắc thể thường quy định. 

D.
Bệnh này có thể là bệnh pheninketo niệu.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho sơ đồ phả hệ sau về 1 bệnh di truyền ở người:Biết rằng bệnh này do một trong hai alen của một gen quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!