Trắc nghiệm ôn tập

Cho biểu đồ:GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê

Câu hỏi:

Cho biểu đồ:

Bạn đang xem: Cho biểu đồ:GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018)

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên? 

A.
Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu khá ổn định.

B.
Giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu

C.
Tổng giá trị xuất, nhập khẩu liên tục giảm.    

D.
Tổng giá trị xuất, nhập khẩu liên tục tăng.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho biểu đồ:GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!