Trắc nghiệm ôn tập

Câu tục ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?

Câu hỏi:

Câu tục ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?

A.
Truyền thống yêu nước.

B.
Truyền thống hiếu học.

C.
Truyền thống tôn sư trọng đạo.

D.
Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Câu tục ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?

Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống hiếu học.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Câu tục ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!