Giải bài tập

Câu 8 Unit 6 Trang 61 SBT Tiếng Anh 9: If you need more bags, I’ll give you some

Câu 8 – Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 61. Make up sentences with “If”. Use the words in the box; If you need more bags, I’ll give you some…

Make up sentences with “If”. Use the words in the box.

(Nghĩ ra các câu với “if”. Sử dụng từ trong hộp)

Bạn đang xem: Câu 8 Unit 6 Trang 61 SBT Tiếng Anh 9: If you need more bags, I’ll give you some

a) She comes late again (Cô ấy lại đến muộn)

A) I’ll give you some (Tôi sẽ đưa cho bạn một vài cái)

b) I win this competition (Tôi chiến thắng cuộc thi)

B) it will be cheaper (Nó thì sẽ rẻ hơn)

c) We go by train (Chúng tôi đi bằng tàu)

C) that will pollute the wood (rằng sẽ ô nhiễm gỗ)

d) We go by plane (Chúng tôi đi bằng máy bay

D) she will lose her job (Cô ấy sẽ mất việc)

e) You need more bags (bạn cần nhiều túi hơn)

E) it will be quicker (Nó sẽ nhanh hơn)

f) We throw these bottles over the hedge (Chúng tôi đã ném những cái chai đi)

F) I will give the award to the unlucky people (Tôi sẽ tặng giải thưởng cho những nguwoif không may mắn)

a)    If she comes late again, she will lose her job.

b)_________________________

c)_________________________

d)_________________________

e)_________________________

f )_________________________

Đáp án

a) If she comes late again, she will lose her job. (Nếu cô ấy lại đến muộn, cô ấy sẽ mất việc)

b) If I win this competition, I will give the award to the unlucky people. (Nếu tôi thắng cuộc thi, tôi sẽ tặng giải thưởng tới người không may mắn)

c) If we go by train, it will be cheaper. (Nếu chúng tôi đi bằng tàu, nó sẽ rẻ hơn)

d) If we go by plane, it will be quicker. (Nếu chúng tôi đi bằng máy bay, nó sẽ nhanh hơn)

e) If you need more bags, I’ll give you some. (Nếu bạn cần thêm túi, tôi sẽ đưa cho bạn)

f) If we throw these bottles over the hedge, that will pollute the wood. (Nếu chúng ta ném những cái chai này đi, điều này làm ô nhiễm gỗ)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 8 Unit 6 Trang 61 SBT Tiếng Anh 9: If you need more bags, I’ll give you some” state=”close”]Câu 8 – Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 61. Make up sentences with “If”. Use the words in the box; If you need more bags, I’ll give you some…

Make up sentences with “If”. Use the words in the box.

(Nghĩ ra các câu với “if”. Sử dụng từ trong hộp)

a) She comes late again (Cô ấy lại đến muộn)

A) I’ll give you some (Tôi sẽ đưa cho bạn một vài cái)

b) I win this competition (Tôi chiến thắng cuộc thi)

B) it will be cheaper (Nó thì sẽ rẻ hơn)

c) We go by train (Chúng tôi đi bằng tàu)

C) that will pollute the wood (rằng sẽ ô nhiễm gỗ)

d) We go by plane (Chúng tôi đi bằng máy bay

D) she will lose her job (Cô ấy sẽ mất việc)

e) You need more bags (bạn cần nhiều túi hơn)

E) it will be quicker (Nó sẽ nhanh hơn)

f) We throw these bottles over the hedge (Chúng tôi đã ném những cái chai đi)

F) I will give the award to the unlucky people (Tôi sẽ tặng giải thưởng cho những nguwoif không may mắn)

a)    If she comes late again, she will lose her job.

b)_________________________

c)_________________________

d)_________________________

e)_________________________

f )_________________________

Đáp án

a) If she comes late again, she will lose her job. (Nếu cô ấy lại đến muộn, cô ấy sẽ mất việc)

b) If I win this competition, I will give the award to the unlucky people. (Nếu tôi thắng cuộc thi, tôi sẽ tặng giải thưởng tới người không may mắn)

c) If we go by train, it will be cheaper. (Nếu chúng tôi đi bằng tàu, nó sẽ rẻ hơn)

d) If we go by plane, it will be quicker. (Nếu chúng tôi đi bằng máy bay, nó sẽ nhanh hơn)

e) If you need more bags, I’ll give you some. (Nếu bạn cần thêm túi, tôi sẽ đưa cho bạn)

f) If we throw these bottles over the hedge, that will pollute the wood. (Nếu chúng ta ném những cái chai này đi, điều này làm ô nhiễm gỗ)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!