Giải bài tập

Câu 5 Unit 6 Trang 59 SBT Tiếng Anh 9: Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study

Câu 5 – Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 59 Sách. Write the reasons. Some of our friends are saying why they are joining a “round the country ” tour; Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study…

Write the reasons. Some of our friends are saying why they are joining a “round the country ” tour.

(Viết lý do. Vài người bạn của chúng ta đang nói tại sao họ tham gia chuyến đi ” vòng quanh đất nước”)

Bạn đang xem: Câu 5 Unit 6 Trang 59 SBT Tiếng Anh 9: Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study

a) Lan: I need it in my study.

Lan is joining a “round the country” tour because/as/since she needs it in her study.

(Lan tham gia chuyến đi ” vong quanh đất nước ” vì cô ấy cần nó cho việc học của mình)

b) Mai: I want to give myself a new interest. ( Tôi muốn đem đến cho bản thân điều thú vị)

c) Nam: I like having new friends from other cities. ( Tôi muốn có những người bạn mới từ những nước khác)

d) Ba: I love seeing beautiful sights of the country. ( Tôi thích ngắm cảnh đẹp của quê hương)

e) Hoa: I want to visit all different regions of the country. ( Tôi muốn thăm quan tất cả các vùng của đát nước)

f) Tu: I am able to taste all delicious foods and fruits. ( Tôi có thể thử tất cả các món ăn và trái cây ngon)

g) Linh: I can enrich my geography knowledge. ( Tôi có thể làm giàu kiến thức địa lý cho bản thân)

Đáp án

a) Lan: I need it in my study.

Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study.

b) Mai is joining a “round the country” tour because/as /since she wants to give herself a new interest.

c) Nam is joining a “round the country” tour because/as/since he likes having new friends from other cities.

d) Ba is joining a “round the country” tour because/as/since he loves seeing beautiful sights of the country.

e) Hoa is joining a “round the country” tour because/as/since she wants to visit all different regions of the country.

f) Tu is joining a “round the country” tour because/as/since he is able to taste all delicious foods and fruits.

Linh is joining a “round the country” tour because/as/since she can enrich her geography knowledge.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 5 Unit 6 Trang 59 SBT Tiếng Anh 9: Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study” state=”close”]Câu 5 – Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 59 Sách. Write the reasons. Some of our friends are saying why they are joining a “round the country ” tour; Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study…

Write the reasons. Some of our friends are saying why they are joining a “round the country ” tour.

(Viết lý do. Vài người bạn của chúng ta đang nói tại sao họ tham gia chuyến đi ” vòng quanh đất nước”)

a) Lan: I need it in my study.

Lan is joining a “round the country” tour because/as/since she needs it in her study.

(Lan tham gia chuyến đi ” vong quanh đất nước ” vì cô ấy cần nó cho việc học của mình)

b) Mai: I want to give myself a new interest. ( Tôi muốn đem đến cho bản thân điều thú vị)

c) Nam: I like having new friends from other cities. ( Tôi muốn có những người bạn mới từ những nước khác)

d) Ba: I love seeing beautiful sights of the country. ( Tôi thích ngắm cảnh đẹp của quê hương)

e) Hoa: I want to visit all different regions of the country. ( Tôi muốn thăm quan tất cả các vùng của đát nước)

f) Tu: I am able to taste all delicious foods and fruits. ( Tôi có thể thử tất cả các món ăn và trái cây ngon)

g) Linh: I can enrich my geography knowledge. ( Tôi có thể làm giàu kiến thức địa lý cho bản thân)

Đáp án

a) Lan: I need it in my study.

Lan is joining a “round the country” tour because!as / since she needs it in her study.

b) Mai is joining a “round the country” tour because/as /since she wants to give herself a new interest.

c) Nam is joining a “round the country” tour because/as/since he likes having new friends from other cities.

d) Ba is joining a “round the country” tour because/as/since he loves seeing beautiful sights of the country.

e) Hoa is joining a “round the country” tour because/as/since she wants to visit all different regions of the country.

f) Tu is joining a “round the country” tour because/as/since he is able to taste all delicious foods and fruits.

Linh is joining a “round the country” tour because/as/since she can enrich her geography knowledge.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!