Giải bài tập

Câu 4 Unit 1 Trang 7 SBT Anh lớp 9: Did you speak English all the time?

Câu 4 – Unit 1: A Visit From A Pen Pal: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 7. You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questions; Did you speak English all the time?…

You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questiion.

( Bạn đang nói chuyện với một người bạn, người vừa mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Hỏi cô ấy/ anh ấy về nó. Viết câu hỏi của bạn)

Bạn đang xem: Câu 4 Unit 1 Trang 7 SBT Anh lớp 9: Did you speak English all the time?

a) (where/ go?)

Where did you go? (bạn đã đi đâu)

b) How long / stay there? (Ở đó bao lâu)

c) (what/ weather like?) ( Thời tiết như thế nào)

d) (what/ visit? ( Đi thăm cái gì)

e) (what/ see?) (Nhìn thấy những gì)

f) (speak English/ all the time?) (luôn nói tiếng anh )

g) (watch/ TV?) (xem ti vi)

h) (make/ new friends?) (kết bạn)

i) (like/ food?) (yêu thích đồ ăn)

j) (what/ like most?) ( Tích cái gì nhất)

Đáp án

a) Where did you go? ( Bạn đã đi đâu)

b) How long did you stay there? (Bạn đã ở đó bao lâu)

c) What was the weather like? ( Thời tiết thì như thế nào)

d) What did you visit? ( Bạn đã đi thăm gì)

e) What did you see? (Bạn đã nhìn thấy cái gì)

f) Did you speak English all the time? (Bạn có luôn nói tiếng anh không)

g) Did you watch TV? (Bạn có xem ti vi không )

h) Did you make any new friends? (Bạn có kết bạn với một vài người không )

i) Did you like the food? (Bạn có thích đồ ăn không )

j) What did you like most? (Bạn thích cái gì nhất)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 4 Unit 1 Trang 7 SBT Anh lớp 9: Did you speak English all the time?” state=”close”]Câu 4 – Unit 1: A Visit From A Pen Pal: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 7. You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questions; Did you speak English all the time?…

You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questiion.

( Bạn đang nói chuyện với một người bạn, người vừa mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Hỏi cô ấy/ anh ấy về nó. Viết câu hỏi của bạn)

a) (where/ go?)

Where did you go? (bạn đã đi đâu)

b) How long / stay there? (Ở đó bao lâu)

c) (what/ weather like?) ( Thời tiết như thế nào)

d) (what/ visit? ( Đi thăm cái gì)

e) (what/ see?) (Nhìn thấy những gì)

f) (speak English/ all the time?) (luôn nói tiếng anh )

g) (watch/ TV?) (xem ti vi)

h) (make/ new friends?) (kết bạn)

i) (like/ food?) (yêu thích đồ ăn)

j) (what/ like most?) ( Tích cái gì nhất)

Đáp án

a) Where did you go? ( Bạn đã đi đâu)

b) How long did you stay there? (Bạn đã ở đó bao lâu)

c) What was the weather like? ( Thời tiết thì như thế nào)

d) What did you visit? ( Bạn đã đi thăm gì)

e) What did you see? (Bạn đã nhìn thấy cái gì)

f) Did you speak English all the time? (Bạn có luôn nói tiếng anh không)

g) Did you watch TV? (Bạn có xem ti vi không )

h) Did you make any new friends? (Bạn có kết bạn với một vài người không )

i) Did you like the food? (Bạn có thích đồ ăn không )

j) What did you like most? (Bạn thích cái gì nhất)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!