Giải bài tập

Câu 1 Unit 7 Trang 67 SBT Anh lớp 9: Ann studied every subject very hard but she is not interested in the subject in grade

Câu 1 – Unit 7. Saving Energy: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 67. Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences;  Ann studied every subject very hard but she is not interested in the subject in grade 9…

Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences. 

(Sử dụng “and” , ‘but”, “because” và “so” để kết nối các nửa câu ở cột A và B với nhau. Bạn có thể viết nhiều hơn 6 câu)

Bạn đang xem: Câu 1 Unit 7 Trang 67 SBT Anh lớp 9: Ann studied every subject very hard but she is not interested in the subject in grade

A

B

1. Ann studied every subject very hard … (Ann hoọc các môn rất chăm chỉ)

2. Hoa was offered a vacation in Singapore … (Hoa được nhận được 1 công việc Singapore)

3. Quynh could go to upper- secondary school without taking the entrance examination … (Quynh có thể đi trường cấp 3 mà không cần thi)

4. Van Anh was very good at Vietnamese in grade 8 … (Van Anh rất giỏi Tiếng Việt hồi học lớp 8)

5. Mai tried her best… (Mai cố hết sức mình ..)

6. trang worked hard on Vietnamese (trang làm việc chăm chỉ với Tiếng Việt)

a)… she was not happy with her results (Cô ấy không vui với kết quả của mình)

b)… she is not interested in the subject in grade 9 (Cô ấy không quan tâm môn hoc hồi lớp 9)

c)… she won her school’s Best Student Prize this year (Cô ấy chiến thắng giải học sinh  xuất sắc nhất của trường)

d)… her parents did not let her go to the beach with them (bố mẹ ông không cho cô ấy đi biển với họ)

e)… her teacher of Vietnamese was very happy (giáo viên Tiếng Việt của cô ấy rất vui)

f)… she failed the final exam last year (Cô ấy trượt kì thi chung kết năm ngoái)

Đáp án

1 – b (but)             1 – c (so)           2 – c (because)

3 – c (because)      4 – b (but)         4 – e (so)

5 – a (but)               5 -f (but)           6 – e (and)

6 – f (but)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 1 Unit 7 Trang 67 SBT Anh lớp 9: Ann studied every subject very hard but she is not interested in the subject in grade” state=”close”]Câu 1 – Unit 7. Saving Energy: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 67. Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences;  Ann studied every subject very hard but she is not interested in the subject in grade 9…

Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences. 

(Sử dụng “and” , ‘but”, “because” và “so” để kết nối các nửa câu ở cột A và B với nhau. Bạn có thể viết nhiều hơn 6 câu)

A

B

1. Ann studied every subject very hard … (Ann hoọc các môn rất chăm chỉ)

2. Hoa was offered a vacation in Singapore … (Hoa được nhận được 1 công việc Singapore)

3. Quynh could go to upper- secondary school without taking the entrance examination … (Quynh có thể đi trường cấp 3 mà không cần thi)

4. Van Anh was very good at Vietnamese in grade 8 … (Van Anh rất giỏi Tiếng Việt hồi học lớp 8)

5. Mai tried her best… (Mai cố hết sức mình ..)

6. trang worked hard on Vietnamese (trang làm việc chăm chỉ với Tiếng Việt)

a)… she was not happy with her results (Cô ấy không vui với kết quả của mình)

b)… she is not interested in the subject in grade 9 (Cô ấy không quan tâm môn hoc hồi lớp 9)

c)… she won her school’s Best Student Prize this year (Cô ấy chiến thắng giải học sinh  xuất sắc nhất của trường)

d)… her parents did not let her go to the beach with them (bố mẹ ông không cho cô ấy đi biển với họ)

e)… her teacher of Vietnamese was very happy (giáo viên Tiếng Việt của cô ấy rất vui)

f)… she failed the final exam last year (Cô ấy trượt kì thi chung kết năm ngoái)

Đáp án

1 – b (but)             1 – c (so)           2 – c (because)

3 – c (because)      4 – b (but)         4 – e (so)

5 – a (but)               5 -f (but)           6 – e (and)

6 – f (but)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!