Giải bài tập

Câu 1 Unit 6 Trang 57 SBT Anh lớp 9: Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly

Câu 1- Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 57. Circle the correct word; Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly…

Circle the correct word. (Khoanh/ gạch chân vào chữ đúng)

a) You shouldn’t eat quick/Quickly?) It’s not good for your health. (Bạn không nên ăn nhanh. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

Bạn đang xem: Câu 1 Unit 6 Trang 57 SBT Anh lớp 9: Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly

b) Could we have some quick/quickly words with you? (Chúng tôi có thể nói chuyện nhanh với bạn được không)

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams. (Hoa thì đang học rất chăm chỉ cho bài kiểm tr của cô ấy)

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly. (Nam trả lời rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe anh ấy rõ)

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly. (Nhanh lên, Ba. bạn luôn chậm chạp)

f) All the classrooms were bad/badly painted. (Tất cả các lớp học được sơn ất xấu)

g) We feel very happy/happily today. (Chúng tôi cảm thấy vui ngày hôm nay)

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day. (Liz nói rất hay về ngày làm việc của cô ấy)

Đáp án

b) Could we have some quick/quickly words with you?

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly.

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly.

f) All the classrooms were bad/badly painted.

g) We feel very happy/happily today.

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 1 Unit 6 Trang 57 SBT Anh lớp 9: Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly” state=”close”]Câu 1- Unit 6. The Environment: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 57. Circle the correct word; Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly…

Circle the correct word. (Khoanh/ gạch chân vào chữ đúng)

a) You shouldn’t eat quick/Quickly?) It’s not good for your health. (Bạn không nên ăn nhanh. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

b) Could we have some quick/quickly words with you? (Chúng tôi có thể nói chuyện nhanh với bạn được không)

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams. (Hoa thì đang học rất chăm chỉ cho bài kiểm tr của cô ấy)

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly. (Nam trả lời rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe anh ấy rõ)

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly. (Nhanh lên, Ba. bạn luôn chậm chạp)

f) All the classrooms were bad/badly painted. (Tất cả các lớp học được sơn ất xấu)

g) We feel very happy/happily today. (Chúng tôi cảm thấy vui ngày hôm nay)

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day. (Liz nói rất hay về ngày làm việc của cô ấy)

Đáp án

b) Could we have some quick/quickly words with you?

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly.

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly.

f) All the classrooms were bad/badly painted.

g) We feel very happy/happily today.

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!