Giải bài tập

Câu 1 Unit 5 Trang 47 SBT môn Tiếng Anh lớp 9: There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning

Câu 1 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 47. Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box; There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning…

Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box.

(Đọc bài văn bên dưới. Điền vào mỗi chỗ trống với những từ thích hợp trong hộp)

Bạn đang xem: Câu 1 Unit 5 Trang 47 SBT môn Tiếng Anh lớp 9: There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning

newspapers (báo)                 radio (đài)             TV

websites (trang mạng)          program (chương trình)

magazines (tạp chí)              emails (thư  điện tử)

information (thông tin)         chats (trò chuyện)

news (tin tức)

There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning. However, my mom enjoys watching (c)___ and reading (d)___ Mom often spends hours reading articles about fashion and cooking. Unlike my mom and dad, my brother only loves exploring (e)___ about airplanes. He spends most of his free time getting (f)___ about the history and development of aircraft. He also writes (g)___ or (h)___ with his friends about his hobby. For me, I am really interested in listening to music. I love listening to music on the FM (i)___ I also like music (i)___ on TV on Sundays. What about you? What is your hobby?

Dịch

Có 4  người trong gia đình tôi. Mỗi chúng  tôi có 1 sở thích khác nhau. Bố tôi thích đọc báo bởi vì ông ấy có thể nắm tin tức  mới nhất mỗi sáng. Tuy  nhiên, mẹ tôi thích xem _______ và đọc _____. Mẹ thường dành hàng giờ đọc báo  v thời trang và nấu nướng. Không giống mẹ  và bố, anh trai chỉ thích khám phá ______ về máy bay. Anh ấy dành tất cả thời gian rảnh _______    về lịchsử và sự phát triển của máy bay. Anh ấy cũng viết _________  hoặc ______ với bạn về sở thích của anh ấy.   Với tôi, tôi thực sự thích nghe nhạc, tôi thích nghe nhạc trên đài FM,tôi cũng thích nhạc _____trên tivi vào chủ nhật. Thế còn bạn? Sở thích của bạn là gì? 

Đáp án

a) newspapers                     f) information

b) news                               g) emails

c) TV                                   h) chats

d) magazines                      i) radio

e) websites                         j) program

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 1 Unit 5 Trang 47 SBT môn Tiếng Anh lớp 9: There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning” state=”close”]Câu 1 – Unit 5. The Media: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 47. Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box; There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning…

Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box.

(Đọc bài văn bên dưới. Điền vào mỗi chỗ trống với những từ thích hợp trong hộp)

newspapers (báo)                 radio (đài)             TV

websites (trang mạng)          program (chương trình)

magazines (tạp chí)              emails (thư  điện tử)

information (thông tin)         chats (trò chuyện)

news (tin tức)

There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning. However, my mom enjoys watching (c)___ and reading (d)___ Mom often spends hours reading articles about fashion and cooking. Unlike my mom and dad, my brother only loves exploring (e)___ about airplanes. He spends most of his free time getting (f)___ about the history and development of aircraft. He also writes (g)___ or (h)___ with his friends about his hobby. For me, I am really interested in listening to music. I love listening to music on the FM (i)___ I also like music (i)___ on TV on Sundays. What about you? What is your hobby?

Dịch

Có 4  người trong gia đình tôi. Mỗi chúng  tôi có 1 sở thích khác nhau. Bố tôi thích đọc báo bởi vì ông ấy có thể nắm tin tức  mới nhất mỗi sáng. Tuy  nhiên, mẹ tôi thích xem _______ và đọc _____. Mẹ thường dành hàng giờ đọc báo  v thời trang và nấu nướng. Không giống mẹ  và bố, anh trai chỉ thích khám phá ______ về máy bay. Anh ấy dành tất cả thời gian rảnh _______    về lịchsử và sự phát triển của máy bay. Anh ấy cũng viết _________  hoặc ______ với bạn về sở thích của anh ấy.   Với tôi, tôi thực sự thích nghe nhạc, tôi thích nghe nhạc trên đài FM,tôi cũng thích nhạc _____trên tivi vào chủ nhật. Thế còn bạn? Sở thích của bạn là gì? 

Đáp án

a) newspapers                     f) information

b) news                               g) emails

c) TV                                   h) chats

d) magazines                      i) radio

e) websites                         j) program

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!