Giải bài tập

Câu 1 Unit 1 trang 5 SBT Anh lớp 9: dollar, Khmer, Jakarta, ringgit, Burmese

Câu 1: Unit 1 – SBT Tiếng Anh lớp 9: trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9. Fill in the table with the words from the box..

Fill in the table with the words from the box. (Điền vào bảng với những từ trong hộp)

Bạn đang xem: Câu 1 Unit 1 trang 5 SBT Anh lớp 9: dollar, Khmer, Jakarta, ringgit, Burmese

a)   dollar                                                         f) Vientiane

b)  Khmer ,                                                    g) Filipino

c) Jakarta                                                       h) Singapore

d)  ringgit                                                        i) Thai

e) Burmese                                                     j) baht

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Câu 1 Unit 1 trang 5 SBT Anh lớp 9: dollar, Khmer, Jakarta, ringgit, Burmese” state=”close”]Câu 1: Unit 1 – SBT Tiếng Anh lớp 9: trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9. Fill in the table with the words from the box..

Fill in the table with the words from the box. (Điền vào bảng với những từ trong hộp)

a)   dollar                                                         f) Vientiane

b)  Khmer ,                                                    g) Filipino

c) Jakarta                                                       h) Singapore

d)  ringgit                                                        i) Thai

e) Burmese                                                     j) baht

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!