Tổng hợp

Cấp bù ngân sách địa phương là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Cấp bù ngân sách địa phương (block grant) là gì?

Cấp bù ngân sách địa phương là gì?

Bạn đang xem: Cấp bù ngân sách địa phương là gì?

Cấp bù ngân sách địa phương (block grant) là phần ngân sách chính phủ cấp cho các cơ quan chính quyền địa phương mà không gắn với việc cung cấp một dịch vụ cụ thể nào

Cấp bù ngân sách địa phương (block grant) là phần ngân sách chính phủ cấp cho các cơ quan chính quyền địa phương mà không gắn với việc cung cấp một dịch vụ cụ thể nào.

Nói cách khác, cấp bù ngân sách địa phương (còn được gọi là cấp ngân sách khoán trọn gói), được sử dụng để mô tả những khoản cấp ngân sách cụ thể trong các nhóm hạng mục được định nghĩa rất rộng hoặc rất lỏng lẽo. Ví dụ, có hai khoản cấp ngân sách khoán trọn gói riêng biệt cho phát triển cộng đồng. Tương ứng, có một danh mục dài gồm những hoạt động đã phê chuẩn có thể được tài trợ bởi nguồn tiền này trong nhóm hạng mục chung đó.

Số lượng và độ lớn của các khoản cấp ngân sách khoán cả gói gia tăng đều đặn trong những năm gần đây khi các khoản cấp ngân sách theo khoản mục riêng lẻ được kết hợp thành những khoản cấp ngân sách khoán trọn gói mới.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!