Trắc nghiệm ôn tập

Các thí nghiệm điều chế được NaOH là?

Câu hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Các thí nghiệm điều chế được NaOH là?

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Các thí nghiệm điều chế được NaOH là:

A.

II, V và VI.

B.

II, III và VI.

C.

I, II và III.

D.
I, IV và V.

Đáp án đúng: B

Các thí nghiệm (II), (III) và (VI) điều chế được NaOH:

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

2NaCl + 2H2O (đpdd c.m.n)→ 2NaOH + H2 + Cl2

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH

→ Đáp án B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Các thí nghiệm điều chế được NaOH là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!