Trắc nghiệm ôn tập

Cặp chất nào sau đây được dùng để làm nguyên liệu sản xuất nhựa novolac?

Câu hỏi:

Cặp chất nào sau đây được dùng để làm nguyên liệu sản xuất nhựa novolac?

A.
Axetilen và hiđro clorua

B.
Phenol và fomandehit

C.
Etylen và clo

D.
Isopren và lưu huỳnh

Đáp án đúng: B

Nhựa novolac là phenol fomadehit.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cặp chất nào sau đây được dùng để làm nguyên liệu sản xuất nhựa novolac?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!