Lớp 3

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo gồm 3 đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh có đáp án, hướng dẫn chấm kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện.

Với 3 đề giữa kì 1 lớp 3 sách mới, còn giúp thầy cô xây dựng đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 3 đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 về tham khảo:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 219 gồm 2 trăm, 1 chục và 9 đơn vị
B. 223 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị
C. Các số 717, 718, 729, 709 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
D. 456 + 419 = 975

Câu 2: Mỗi chiếc ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 20 bánh xe lắp vừa đủ vào bao nhiêu chiếc ô tô?

A. 5 chiếc
B. 4 chiếc
C. 6 chiếc
D. 7 chiếc

Câu 3: Kết quả của phép tính 10 + 15 x 4 bằng

A. 60
B. 70
C. 80
D. 65

Câu 4: Tìm x biết: x + 212 = 467

A. 255
C. 256
B. 257
D. 258

Câu 5: 20mm + 20 mm = … cm

A. 40mm
B. 4cm
C. 40cm
D. 4mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu?

A. 2 giờ 25 phút
B. 1 giờ 75 phút
C. 2 giờ 50 phút
D. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 172 + 554

b) 437 – 234

c) 116 x 4

d) 177 x 5

Câu 8 (1 điểm): Tìm x

a. 7 × x = 49

b. 88 : x = 2

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm … 7m 2cm

b. 4m 7 dm … 470 dm

c. 6m 5 cm … 603 m

d. 2m 5 cm … 205 cm

Câu 10 (2 điểm): Cô giáo có 36 quyển sách. Cô thưởng cho các bạn học sinh giỏi 1/3 số sách, 1/ 4 số sách còn lại cô thưởng cho các bạn học sinh khá. Hỏi sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi và khá,cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách.

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: B

Câu 6: A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 172 + 554 = 726

b) 437 – 234 = 203

c) 116 x 4 = 464

d) 177 x 5 = 885

Câu 8 (1 điểm): Tìm x

a. 7 × x = 49

x = 49 : 7

x = 7

b. 88 : x = 2

x = 88 : 2

X = 44

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm < 7m 2cm

b. 4m 7 dm < 470 dm

c. 6m 5 cm > 603 cm

d. 2m 5 cm = 205 cm

Câu 10 (2 điểm):

Cô thưởng cho các bạn học sinh giỏi số sách là

36 : 3 = 12 (quyển)

Sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi, cô còn lại số sách là

36 – 12 = 24 (quyển)

Cô thưởng cho các bạn học sinh khá số sách là

24 : 4 = 6 (quyển)

Sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi và khá, cô còn lại số quyển sách là

24 – 6 = 18 (quyển)

Đáp số: 18 quyển sách

Câu 11 (1 điểm):

Thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất có thể có là 1.

Số bị chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 – Family and Friends năm 2022 – 2023

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

1. _ o l _

2. p _ n c i l _ a s _

3. t r _ _ n

4. _ o o _

Write the words in the correct order

1. kite./ your/ This/ is/

_____________________________________

2. That/ bag./ his/ is/

_____________________________________

3. This/ bike./ is/ my/

_____________________________________

4. is/ pencil./ That/ her/

_____________________________________

Complete the sentences

This

is

pink

favorite

1. My teddy bear is _____________.

2. This _____________ your doll.

3. _____________ is my kite.

4. My _____________ color is purple.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023

Look at the pictures and complete the words

1. doll

2. pencil case

3. train

4. door

Write the words in the correct order

1. This is your kite.

2. That is his bag.

3. This is my bike.

4. That is her pencil.

Complete the sentences

1. My teddy bear is ______pink_______.

2. This _____is________ your doll.

3. ______This_______ is my kite.

4. My _____favorite________ color is purple.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 3 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Đọc hiểu

Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Hoa và cỏ đứng bên nhau hiền lành nhìn các bạn nhỏ chạy nhảy, nô đùa. Thỉnh thoảng, đám hoa cỏ cũng rung nhè nhẹ khi một cơn gió tràn qua. Rồi cơn gió lớn hơn, đám cỏ nghiêng ngả xô vào nhau. Những hạt giống nhỏ theo gió bay đi. Gió qua rồi, đám cỏ quay trở lại trật tự hiền lành. Nhìn sâu dưới chân có thấy được cả những mầm non nhỏ như những chú kiến đang ngơ ngác trước những bước chân học trò tung tăng đùa giỡn.

(Trích Hoa cỏ sân trường – Võ Diệu Thanh)

Hãy đánh dấu vào ô trống đứng trước câu trả lời đúng:

a) Dòng nào sau đây nói đúng về khoảng cách giữa hoa và cỏ?

☐ hoa và cỏ cách nhau khá xa
☐ hoa và cỏ đứng bên nhau
☐ hoa và cỏ đứng rất sát nhau
☐ hoa và cỏ đứng cách nhau bởi hàng rào

b) Từ nào chỉ đặc điểm của hoa và cỏ?

☐ hiền dịu
☐ hiền lành
☐ hiền hậu
☐ hiền từ

c) Mỗi khi có gió tràn qua, hoa và cỏ làm gì?

☐ rung nhè nhẹ
☐ bay theo gió
☐ tung tăng đùa giỡn
☐ ngủ say sưa

d) Những mầm non nhỏ dưới chân giống như con vật gì?

☐ con nai vàng ngơ ngác
☐ con mèo con ngơ ngác
☐ con kiến đang ngơ ngác
☐ bạn học sinh ngơ ngác

e) Dòng nào sau đây không phải là từ chỉ đặc điểm?

☐ hiền lành
☐ nô đùa
☐ nhè nhẹ
☐ ngơ ngác

Phần 2: Luyện tập

Câu 1: Nhìn – viết:

Sát hàng rào là một thế giới của những cây đuôi lươn dáng mềm, lá dài như những dải lụa. Cạnh đấy, những bụi cỏ may nở những cánh hoa li ti. Hàng xóm của hoa là những bụi cỏ đã kết từng hạt nhỏ như hạt bụi.

Câu 2: Chọn hai loại trái cây mà em yêu thích rồi điền các từ ngữ về loại quả đó vào bảng sau (theo mẫu):

Tên quả

Hình dáng

Màu sắc

Mùi vị

M: Dưa hấu

tròn, to

vỏ xanh, ruột đỏ

ngọt mát

Câu 3:

a) Ở trường em có những câu lạc bộ nào? Em thích câu lạc bộ nào nhất?

b) Hãy hoàn thành mẫu đơn sau đây để xin vào câu lạc bộ mà em yêu thích:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN GIA NHẬP SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi:……………………………………………………………………………

Em tên là:………………………………………………………………………….

Ngày sinh: Nam/nữ:……………………………………………………………

Lý do:……………………………………………………………………………….

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ

Em xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!