Tổng hợp

Bảo lãnh tín dụng là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Bảo lãnh tín dụng (credit guarantee) là gì?

Bảo lãnh tín dụng là gì?

Bạn đang xem: Bảo lãnh tín dụng là gì?

Bảo lãnh tín dụng (credit guarantee) là một dạng bảo hiểm do hiệp hội bảo hiểm tín dụng cung cấp để đối phó với các trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán.

Bảo lãnh tín dụng (credit guarantee) là một dạng bảo hiểm do hiệp hội bảo hiểm tín dụng cung cấp để đối phó với các trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán. Nếu người đi vay không có vật thế chấp nhưng hội đủ các điều kiện khác để vay tiền, hiệp hội tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác có thể tạo điều kiện cho anh ta nhận được tín dụng từ một ngân hàng nhất định bằng cách đứng ra bảo lãnh tín dụng cho ngân hàng này.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân)

Bảo lãnh tín dụng là một hình thức giúp cho doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay, khi mà doanh nghiệp không có gì để thế chấp. Doanh nghiệp chỉ cần có một phương án sản xuất – kinh doanh tốt, khả thi và các ngân hàng đảm bảo giám sát được dòng vốn là có thể giải ngân.

Theo như Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành vào ngày 8/3/2018, những điều kiện cho doanh nghiệp để được Qũy tín dụng xem xét cấp bảo lãnh là như sau: có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh phải được Qũy bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định; có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư; tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, doanh nghiệp không có các khoản nợ thuế từ một năm trở lên theo Luật quản lí thuế và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Trong thời buổi kinh tế như hiện nay, xuất hiện nhiều rủi ro trong bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc hiểu bản chất của bảo lãnh tín dụng là gì rất quan trọng. Vì vậy, các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ về bảo lãnh tín dụng để có những quyết định phù hợp.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!