Lớp 4

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4 theo chủ đề, giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức môn Toán của mình thật tốt dịp nghỉ hè 2023, để tự tin bước vào lớp 5 năm 2023 – 2024.

Với các dạng bài tập hàng và lớp, biểu thức có chứa 1 – 2 chữ, tính nhanh…. còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình trong dịp nghỉ hè 2023 dài ngày này. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5. Mời thầy cô và các em tải miễn phí bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Ôn tập: Hàng và lớp

Bài 1: Nêu các hàng thuộc lớp đơn vị:

……………………………………………………………

Nêu các hàng thuộc lớp nghìn ………………………….

Nêu các hàng thuộc lớp triệu: ……………………….…

Bài 2: Viết các số sau:

a) Năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm linh tám :……………………

b) Một triệu hai trăm mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi năm:……………

c) Chín trăm linh ba nghìn sau trăm bốn mươi hai: ……………….

d) Bảy trăm mười chín triệu bốn mươI tám nghìn năm trăm chín mươi hai:……

Bài 3: Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau:

Số 38753 67021 79 518 302 671 715 519
Giá trị của chữ số 7

Bài 4: a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

15 728 ; 18 642 ; 16 107 ; 17 501 ; 15 912 ; 18 050

………………………………………………………………………………………

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé :

21 912 ; 25 017 ; 22 445; 25 119 ; 24 051; 23 546

……………………………………………………………………………………

Bài 5: đặt tính rồi tính:

a) 6783 + 3456

b) 25 679 – 12984

c) 3498 x 7

d) 65040: 5

Bài 6: Tính giá trị biểu thức:

a) 3 x 15 + 18: 6 + 3 b) 3 x 15 + 18: ( 6 + 3) =…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

c) (3 x 15 + 18 ): ( 6 + 3) d) 3x ( 15 + 18: 6 + 3) =……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi là 100 m

a) Tính frac{1}{2}chu vi của hình đó.

b) Tính chiều dài của hình đó, biết chiều rộng là 23 m

c) Tính chiều rộng của hình đó , biết chiều dài là 30 m.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ôn tập: Biểu thức có chứa 1 – 2 chữ

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

a) b + 24605 với b = 17 229

………………………………………………………………………………………

b) 12 002 – a với a= 5005

………………………………………………………………………………………

c) 1627 x m với m = 3

………………………………………………………………………………………

d) 62415: n với n = 3

………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 125 xb – 25 x b với b = 6

………………………………………………………………………………………

b) a+ b x 5 với a= 145 và b = 234

………………………………………………………………………………………

Bài 3: Giá trị của biểu thức 50 + 50: x + 100 với x = 5 là

A. 50

B 100

C. 120

D. 160

Bài 4: Cho hình vuông có độ dài cạnh là a

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và tính diện tích S của hình vuông theo a

b) áp dụng tính: Tính giá trị của biểu thức P và S với a = 7 cm

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

a)

a 48 395 4263
b 4 5 3
a x b
a: b

b)

a 4789 57821 505 050
b 695 26 319 90 909
a+b
a-b

Bài 6: Tính giá trị biểu thức A và B rồi so sánh:

A= m x2 + n x2 + p x 2 và B = ( m+ n + p ) x 2 với m = 50 ; n = 30; p = 20

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ôn tập: Tính nhanh

Bài 1: Tính nhanh

a) 444 x 3 + 444 x 7

b) 724 x 6 + 742 x4

c) 999 x 70 + 999 x 30

d) 805 x20 + 805 x 80

Bài 2: Tính thận tiện:

a) 36 x 372 + 63 x 372 + 372

b) 377 x 184 – 377 x2 + 377 x 18

c) 568 + 568 x 135 – 568 x 36

d) 265 x 236 + 265 x 265 – 265

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) A= ( 1125 + 75 ) x ( 1121 – 1120 ) + ( 275 – 75 ) x ( 150 x3 – 450)

a) B= ( 500 – 1250 x 4 ) x ( 1752 – 752 ) + ( 800 – 529) x ( 1126 -1125)

………

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!