Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 29

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp về xem thời gian, xem lịch và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 29

Câu 1: Đồng hồ bên đang chỉ:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

A. 3 giờ 45 phút

B. 9 giờ 20 phút

C. 4 giờ 45 phút

D. 4 giờ 9 phút

Câu 2: Dũng vào học ở trường lúc 8 giờ sáng và tan học lúc 11 giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường học mấy giờ?

A. 4 giờ

B. 3 giờ

C. 2 giờ

D. 1 giờ

Câu 3: Điền số vào chỗ trống để hoàn thành cách đọc giờ kém sau:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

Câu 4:

Hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 5. Thứ Tư tuần trước là ngày………….. tháng 5.

Câu 5:

Hôm nay là thứ Ba. mai là ngày 19 tháng 5. Thứ Năm tuần sau là ngày …….. tháng 5.

Câu 6:

Các tháng…………………………………………………………………………………………… có 31 ngày.

Câu 7:

Tháng 4 có…………… ngày; Tháng 2 thường có ………… hoặc ………. ngày.

Câu 8:

a. Một năm có……………….ngày;

b. Một năm có …….. tuần …..ngày

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

Bài 2. Xem đồng hồ và viết giờ bằng 2 cách gọi (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

Bài 3. Xem tờ lịch Tháng 6 dưới đây và trả lời câu hỏi:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

a. Trại hè tổ chức từ ngày 4 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6. Vậy trại hè diễn ra ……. tuần.

b. Thời gian đăng kí tham gia trại hè là hết Chủ Nhật đầu tiên của tháng sáu. Vậy ngày hết hạn đăng kí là ngày ………. tháng 6.

c. Tháng 6 có ……… ngày Chủ Nhật đó là các ngày:……………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Đồng hồ bên đang chỉ:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

C. 4 giờ 45 phút

Câu 2: Dũng vào học ở trường lúc 8 giờ sáng và tan học lúc 11 giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường học mấy giờ?

B. 3 giờ

Câu 3: Điền số vào chỗ trống để hoàn thành cách đọc giờ kém sau:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

Câu 4:

Hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 5. Thứ Tư tuần trước là ngày 20 tháng 5.

Câu 5:

Hôm nay là thứ Ba. Mai là ngày 19 tháng 5. Thứ Năm tuần sau là ngày 27 tháng 5.

Câu 6:

Các tháng  1, 3, 5, 7, 8, 10 và 12 có 31 ngày.

Câu 7:

Tháng 4 có 30 ngày; Tháng 2 thường có 28 hoặc 29 ngày.

Câu 8:

a. Một năm có 365 ngày;

b. Một năm (không nhuận) có 52 tuần 365 ngày

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

Bài 2. Xem đồng hồ và viết giờ bằng 2 cách gọi (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

Bài 3. Xem tờ lịch Tháng 6 dưới đây và trả lời câu hỏi:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT tuần 29

a. Trại hè tổ chức từ ngày 4 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6. Vậy trại hè diễn ra 2 tuần.

b. Thời gian đăng kí tham gia trại hè là hết Chủ Nhật đầu tiên của tháng sáu. Vậy ngày hết hạn đăng kí là ngày 4 tháng 6.

c. Tháng 6 có 4 ngày Chủ Nhật đó là các ngày: 4, 11, 18, 25.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!