Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 17

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 17

Câu 1. a) Giá trị của biểu thức: 45 + 40 : 5 là

A. 53

B. 17

C. 49

D. 28

Câu 2. Hiệu của 274 với tích của 17 và 5 là:

A. 198

B. 189

C. 685

D. 186

Câu 3. Một cửa hàng nhận về 6 tấm vải, mỗi tấm dài 45m. Ngày đầu cửa hàng bán được 135m. Hỏi số vải còn lại bao nhiêu mét?

A. 165m

B. 145m

C. 155m

D. 135m

Câu 4. Năm nay bố 35 tuổi. Sau 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 1 năm.

A. 5 tuổi

B. 6 tuổi

C. 7 tuổi

D. 8 tuổi

Câu 5. Mỗi gói mì chính cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 30g. Hỏi 3 gói mì chính và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam?

A. 207g

B. 217g

C. 270g

D. 243g

Câu 6. Lớp 3A góp 70 kg giấy vụn, lớp 3B góp 85 kg giấy vụn. Số giấy vụn của hai lớp đóng vào 5 bao đều nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki – lô – gam giấy?

A. 25 kg

B. 30 kg

C. 32 kg

D. 31 kg

Câu 7. Trong các biểu thức 12 + 12 : 3; 34 – 24 : 2; 8 + 3 x 4; 56 – 6 x 7

Biểu thức có giá trị lớn nhất là:

A. 12 + 12 : 3

B. 34 – 24 : 2

C. 8 + 3 x 4

D. 56 – 6 x 7

Câu 8. Một xe máy trong 2 giờ đầu đi được 84 km, trong 3 giờ sau mỗi giờ đi được 39 km. Hỏi xe máy đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu ki – lô – mét?

A. 201 km

B. 210 km

C. 285 km

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

313 + 257

567 – 79

87 x 5

141 : 4

Bài 3. Cô giáo có 125 quyển vở. Cô giáo thưởng cho học sinh giỏi một số vở và số vở còn lại bằng frac{1}{5}số vở đó. Hỏi cô đã thưởng bao nhiêu quyển vở?

Bài 4: Tìm y

y x 3 = 246 – 12

y : 3 + 5 = 215

Bài 5. (Thử tài IQ) Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít. Hỏi làm thế nào để lấy 1 lít nước chính xác từ bể nước?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT Tuần 17

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

Câu 1. a) Giá trị của biểu thức: 45 + 40 : 5 là

A. 53

Câu 2. Hiệu của 274 với tích của 17 và 5 là:

B. 189

Câu 3. Một cửa hàng nhận về 6 tấm vải, mỗi tấm dài 45m. Ngày đầu cửa hàng bán được 135m. Hỏi số vải còn lại bao nhiêu mét?

D. 135m

Câu 4. Năm nay bố 35 tuổi. Sau 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 1 năm.

B. 6 tuổi

Câu 5. Mỗi gói mì chính cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 30g. Hỏi 3 gói mì chính và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam?

C. 270g

Câu 6. Lớp 3A góp 70 kg giấy vụn, lớp 3B góp 85 kg giấy vụn. Số giấy vụn của hai lớp đóng vào 5 bao đều nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki – lô – gam giấy?

D. 31 kg

Câu 7. Trong các biểu thức 12 + 12 : 3; 34 – 24 : 2; 8 + 3 x 4; 56 – 6 x 7

Biểu thức có giá trị lớn nhất là:

B. 34 – 24 : 2

Câu 8. Một xe máy trong 2 giờ đầu đi được 84 km, trong 3 giờ sau mỗi giờ đi được 39 km. Hỏi xe máy đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu ki – lô – mét?

C. 285 km

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

313 + 257 = 570

567 – 79 = 488

87 x 5 = 435

141 : 4 = 35 dư 1

Bài 3. Cô giáo có 125 quyển vở. Cô giáo thưởng cho học sinh giỏi một số vở và số vở còn lại bằng frac{1}{5}số vở đó. Hỏi cô đã thưởng bao nhiêu quyển vở?

Cô giáo đã thưởng số quyển vở là:

125 : 5 = 25 (quyển vở)

Đáp số: 25 quyển vở

Bài 4: Tìm y

y x 3 = 246 – 12

y x 3 = 234

y = 234 : 3

y = 78

y : 3 + 5 = 215

y : 3 = 215 – 5

y : 3 = 210

y = 210 : 3

y = 70

Bài 5. (Thử tài IQ) Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít. Hỏi làm thế nào để lấy 1 lít nước chính xác từ bể nước?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách KNTT Tuần 17

Múc đầy can 3l, sau đó đổ can 3l vào can 5l và tiếp tục múc đầy can 3l và đổ vào can 5l lần nữa nhưng lần này nước sẽ dư ra ở can 3l đó chính là 1l.

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!