Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 16

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 16

Câu 1: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

a) Số táo hàng trên nhiều hơn số táo hàng dưới ……quả.

b) Số táo hàng trên gấp …. lần số táo hàng dưới.

Câu 2: Kết quả của phép toán 234 x 4 là:

A. 935

B. 936

C. 946

D. 536

Câu 3: Một xe chở 375kg gạo. Hỏi 3 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 125kg gạo

B. 1 225kg gạo

C. 1 125kg gạo

D. 1 135kg gạo

Câu 3: Trong thùng có 38 l nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái can loại 5 l để đựng hết số lít nước mắm đó?

A. 5 can

B. 6 can

C. 7 can

D. 8 can

Câu 4: Thương của phép tính có số bị chia là 120 và số chia là 4 là:

A. 28

B. 20

C. 30

D. 80

Câu 5: Số ? …… x 8 = 132 + 324:

A. 87

B. 58

C. 57

D. 68

Câu 6: Một cửa hàng có 5 thùng bánh, mỗi thùng có 2 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 24 gói bánh. Nếu họ chia đều số bánh đó cho 8 nhà hàng thì mỗi nhà hàng có số gói bánh là:

A. 31 gói bánh

B. 32 gói bánh

C. 30 gói bánh

D. 34 gói bánh

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

100 + (30 : 3) = 110

135 – 81 : 9 = 6

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài các cạnh AB=BC=13cm, CD=15cm, DE=19cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE dài …..dm.

A. 47

B. 60

C. 37

D. 6

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính

a. 181 – (45 + 37) = ………………………..

= ………………………..

b. 45 + 32 : 8 = ………………………

= ………………………

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

173 + 27

249 – 46

58 x 3

77 : 7

156 : 3

Bài 3. Bà Ba có 105 quả cam. Bà bán đi frac{1}{5}số cam đó. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài 4. Hai tổ công nhân chuyển 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ 2 có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau).

Bài 5. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 49 học sinh. Số học sinh của 3C bằng một nửa tổng số học sinh của lớp 3A và lớp 3B. Vậy lớp 3C có số học sinh là:

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

a) Số táo hàng trên nhiều hơn số táo hàng dưới 10 quả.

b) Số táo hàng trên gấp 6 lần số táo hàng dưới.

Câu 2: Kết quả của phép toán 234 x 4 là:

B. 936

Câu 3: Một xe chở 375kg gạo. Hỏi 3 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

C. 1 125kg gạo

Câu 3: Trong thùng có 38 l nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái can loại 5 l để đựng hết số lít nước mắm đó?

D. 8 can

Câu 4: Thương của phép tính có số bị chia là 120 và số chia là 4 là:

C. 30

Câu 5: Số ? …… x 8 = 132 + 324:

C. 57

Câu 6: Một cửa hàng có 5 thùng bánh, mỗi thùng có 2 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 24 gói bánh. Nếu họ chia đều số bánh đó cho 8 nhà hàng thì mỗi nhà hàng có số gói bánh là:

C. 30 gói bánh

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

100 + (30 : 3) = 110 Đ

135 – 81 : 9 = 6 S

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài các cạnh AB=BC=13cm, CD=15cm, DE=19cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE dài …..dm.

B. 60

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính

a. 181 – (45 + 37)

= 181 – 82

= 99

b. 45 + 32 : 8

= 45 + 4

= 49

Bài 2. Học sinh tự đặt tính rồi tính:

173 + 27 = 200

249 – 46 =  203

58 x 3 =  174

77 : 7 = 11

156 : 3 = 52

Bài 3. Bà Ba có 105 quả cam. Bà bán đi frac{1}{5}số cam đó. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả cam?

Giải

Số cam bà bán đi là:

105 : 5 = 21 (quả)

Bà còn lại số quả cam là:

105 – 21 = 84 (quả)

Đáp số: 84 quả

Bài 4. Hai tổ công nhân chuyển 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ 2 có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau).

Giải

Cả hai tổ có số người là:

5 + 4 = 9 (người)

Số bao gạo mỗi người chuyển được là:

279 : 9 = 31 (bao gạo)

Đáp số: 31 bạo gạo.

Bài 5. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 49 học sinh. Số học sinh của 3C bằng một nửa tổng số học sinh của lớp 3A và lớp 3B. Vậy lớp 3C có số học sinh là:

Tổng số học sinh của lớp 3A và 3B là:

35 + 49 = 84 (học sinh)

Số học sinh của lớp 3C là:

84 : 2 = 42 (học sinh)

Đáp số: 42 học sinh

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!