Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 15

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 15

Câu 1: Số ngôi sao màu xanh gấp … lần số ngôi sao màu vàng. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 2: Số bé bằng frac{1}{5}lần số lớn. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 1 lần

B. 6 lần

C. 2 lần

D. 5 lần

Câu 3: Đoạn thẳng AB dài 5cm, đoạn thẳng CD dài 25cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB.

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 3 lần

Câu 4: Số lớn gấp 9 lần số bé. Số bé bằng 3. Số lớn là:

A. 12

B. 18

C. 53

D. 27

Câu 5: Số ô vuông màu hồng gấp mấy lần số ô vuông màu xanh?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

A. 4 lần

B. 3 lần

C. 5 lần

D. 2 lần

Câu 6: Heo con nặng 30 kg, heo mẹ nặng gấp 4 lần con lợn con. Hỏi cả hai mẹ con heo nặng bao nhiêu ki lô gam?

A. 120

B. 180

C. 150

D. 140

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát hình và cho biết:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

a. Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp mấy lần quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội?

………………………………………………………………………………………………………………

b. Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Đàn gà có 64 con. Trong đó có 8 gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Bài 3: Một đội công nhân, ngày thứ nhất làm được 150 sản phẩm. Ngày thứ hai được tăng cường máy móc nên năng suất tăng gấp 4 lần. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Chọn C. 4

Câu 2: Chọn D. 5 lần

Câu 3: CHọn B. 5 lần

Câu 4: Chọn D. 27

Câu 5: Chọn B. 3 lần

Câu 6: Chọn C. 150

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát hình và cho biết:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

a. Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp mấy lần quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội?

Gấp 3 lần

b. Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

36 km

Bài 2: Đàn gà có 64 con. Trong đó có 8 gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Số con gà mái là: 64 – 8 = 56 (con)

Số gà mái gấp số gà trống là: 56 : 8 = 7 (lần)

Đáp số: 7 lần

Bài 3: Một đội công nhân, ngày thứ nhất làm được 150 sản phẩm. Ngày thứ hai được tăng cường máy móc nên năng suất tăng gấp 4 lần. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

Ngày thứ hai đội công nhân đó làm được số sản phẩm là:

150 x 5 = 600 (sản phẩm)

Cả hai ngày đội đó làm được số sản phẩm là:

150 + 600 = 750 (sản phẩm)

Đáp số: 750 sản phẩm.

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!