Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 13

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 13

Câu 1: Chữ cái “g” là viết tắt của đơn vị đo nào dưới đây?

A. gam

B. ki-lô-gam

C. lít

D. ki-lô-mét

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 1kg = …g là:

A. 1000 g

B. 10

C. 1000

D. 100

Câu 3: Kết quả của phép tính 145g + 236g là:

A. 370g

B. 381g

C. 492g

D. 218g

Câu 4: Kết quả của phép tính 190g – 37g là:

A. 153g

B. 163g

C. 120g

D. 177g

Câu 5: Dấu (<, >, =) thích hợp để điền vào chỗ chấm 500g + 5g … 505g là:

A. <

B. =

C. >

D. không có dấu nào

Câu 6. Tính tổng của 47g và 203g.

A. 25

B. 250

C. 250g

D. 70 g

Câu 7: Quan sát hình và cho biết:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

– Bình A chứa …………………. nước.

– Bình B chứa …………………. nước.

– Bình C chứa …………………. nước.

Câu 8: Nhìn tranh kể các vật dùng để đo đơn vị mi-li-lít.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

II. TỰ LUẬN

Bài 1: a) Tính:

300 ml + 400 ml = …………..

7 ml x 4 = ……………

500 ml – 200 ml = ………….

40 ml : 8 = …………..

b) Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

300 ml + 700 ml … 1

l 600 ml + 40 ml … 1 l

1 l … 1 000 ml – 10 ml

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

524g … 516g

1kg … 900g + 10g

180g …. 193g

800g + 80g …. 808g

407g … 407g

320g + 680g … 1kg

Bài 3: Một túi đường nặng 25g. Hỏi 4 túi đường như vậy cân nặng bao nhiêu gam?

Bài 4: Mẹ Hoa ra chợ mua 3 hộp sữa và 1 gói bánh. Biết 1 hộp sữa cân nặng 180g và 1 gói bánh cân nặng 320g. Hỏi mẹ Hoa mua được bao nhiêu gam bánh và sữa?

Bài 5: Sên nhỏ rất ham học. Mỗi ngày chú đi 60 mm để đến lớp học của bác Giun đất. Hỏi 5 ngày như thế Sên nhỏ đi được bao nhiêu mi-li-mét?

Bài 6: Em dùng nhiệt kế đo nhiệt độ tối hôm nay là ……………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Chữ cái “g” là viết tắt của đơn vị đo nào dưới đây?

A. gam

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 1kg = …g là:

C. 1000

Câu 3: Kết quả của phép tính 145g + 236g là:

B. 381g

Câu 4: Kết quả của phép tính 190g – 37g là:

A. 153g

Câu 5: Dấu (<, >, =) thích hợp để điền vào chỗ chấm 500g + 5g … 505g là:

B. =

Câu 6. Tính tổng của 47g và 203g.

C. 250g

Câu 7: Quan sát hình và cho biết:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

– Bình A chứa 35l nước.

– Bình B chứa 30l nước.

– Bình C chứa 45l nước.

Câu 8: Nhìn tranh kể các vật dùng để đo đơn vị mi-li-lít.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

II. TỰ LUẬN

Bài 1: a) Tính:

300 ml + 400 ml = 700ml

7 ml x 4 = 28ml

500 ml – 200 ml = 300ml

40 ml : 8 = 5ml

b) Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

300 ml + 700 ml = 1l

600 ml + 40 ml  < 1l

1l > 1 000 ml – 10 ml

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

524g > 516g

1kg > 900g + 10g

180g < 193g

800g + 80g > 808g

407g = 407g

320g + 680g = 1kg

Bài 3: Một túi đường nặng 25g. Hỏi 4 túi đường như vậy cân nặng bao nhiêu gam?

4 túi đường như vậy cân nặng:

25 x 4 = 100 (g)

Đáp số: 100g

Bài 4: Mẹ Hoa ra chợ mua 3 hộp sữa và 1 gói bánh. Biết 1 hộp sữa cân nặng 180g và 1 gói bánh cân nặng 320g. Hỏi mẹ Hoa mua được bao nhiêu gam bánh và sữa?

3 hộp sữa cân nặng:

3 x 180 = 540 (g)

Mẹ Hoa mua được số gam bánh và sữa là:

540 + 180 = 720 (g)

Đáp số: 720 g

Bài 5: Sên nhỏ rất ham học. Mỗi ngày chú đi 60 mm để đến lớp học của bác Giun đất. Hỏi 5 ngày như thế Sên nhỏ đi được bao nhiêu mi-li-mét?

5 ngày Sên đi được là:

60 x 5 = 300 (mm)

Đáp số: 300mm

Bài 6: Em dùng nhiệt kế đo nhiệt độ tối hôm nay là 28 oC

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!