Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12

Câu 1. Gấp 32 lên 3 lần được ………

A. 68

B. 96

C. 66

D. 98

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB = 24cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó đi 6 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. 5cm

B. 4cm

C. 6cm

D. 7cm

Câu 3: Giảm 36cm đi 4 lần được:

A. 6cm

B. 8cm

C. 9cm

D. 7cm

Câu 4. Tính kết quả của dãy tính: 162 – 28 x 2.

A. 102

B. 107

C. 109

D. 106

Câu 5: Số cần điền lần lượt là:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

A. 10, 30

B. 16, 3

C. 10, 13

D. 20, 23

Câu 6: Can thứ nhất có 18 l dầu. Số dầu ở can thứ hai gấp 3 lần số dầu ở can thứ nhất. Hỏi can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

A. 26 l dầu

B. 46 l dầu

C. 36 l dầu

D. 54 l dầu

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

71 : 2

80 : 2

11 : 2

39 : 3

49 : 8

Bài 2. Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

Bài 3: Một người thợ ngày đầu tiên may được 20 chiếc mũ. Số mũ ngày thứ hai người thợ đó làm được bị giảm đi 2 lần so với số chiếc mũ người đó đã may được ở ngày thứ nhất. Hỏi trong hai ngày người đó đã may được bao nhiêu chiếc mũ?

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 26kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. B. 96

Câu 2: B. 4cm

Câu 3: C. 9cm

Câu 4. D. 106

Câu 5: A. 10, 30

Câu 6: D. 54 l dầu

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

71 : 2

80 : 2

11 : 2

39 : 3

49 : 8

Bài 2.

Bài 3: 

Ngày thứ hai người đó may được số mũ là:

20 : 2 = 10 (chiếc mũ)

Trong hai ngày, người đó đã may được số chiếc mũ là:

20 + 10 = 30 (chiếc mũ)

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 26kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Tóm tắt

Buổi sáng bán : 26kg đường

Buổi chiều bán gấp đôi

Cả hai buổi bán : … kg đường ?

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo bán trong buổi chiều là:

26 ⨯ 2 = 52 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán trong cả hai buổi là:

26 + 52 = 78 (kg)

Đáp số: 78kg

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!