Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 11

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 11

Câu 1. Tính 28 : 2 = ….

A. 26

B. 14

C. 12

D. 13

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 68 : 2 < … < 36.

A. 39

B. 45

C. 35

D. 50

Câu 3. Lớp 3A có 44 bạn, cô giáo chia thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

A. 12

B. 15

C. 13

D. 11

Câu 4. Cho phép tính : 3 = 12. Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

A. 34

B. 35

C. 26

D. 36

Câu 5: Giảm 12 lít đi 3 lần được:

A. 7 lít

B. 5 lít

C. 4 lít

D. 6 lít

Câu 6: Một cửa hàng có 64kg gạo, sau khi đem bán thì số gạo còn lại giảm đi 4 lần. Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

A. 16kg

B. 24kg

C. 30kg

D. 25kg

Câu 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì được 35. Số đó là:

A. 7

B. 6

C. 8

D. 9

Câu 8. Số thích hợp điền vào chỗ trống trong phép tính  : 5 = 12 là:

A. 17

B. 20

C. 40

D. 60

II/ TỰ LUẬN

Bài 1.

Khoanh vào những phép chia có số dư là 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a. 36 : 2

b. 97 : 4

c. 98 : 7

d. 52 : 3

Bài 3: Hưng có 15 quả táo. Nếu giảm số táo của Hưng đi 3 lần thì được số táo của Minh. Tìm số táo mà Minh có?

Bài 4: Một người thợ ngày đầu tiên may được 20 chiếc. Số mũ ngày thứ hai người thợ đó làm được kém 2 lần số chiếc mũ người đó đã may được ở ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai người thợ may được bao nhiêu chiếc mũ?

Bài 5: Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ. Hoa mang cho bạn một số quả bóng, số bóng còn lại giảm đi 3 lần so với lúc đầu. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả bóng?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11

I/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B. 14

Câu 2. C. 35

Câu 3. D. 11

Câu 4. D. 36

Câu 5: C. 4 lít

Câu 6: A. 16kg

Câu 3: A. 7

Câu 8. D. 60

II/ TỰ LUẬN

Bài 1.

Khoanh vào những phép chia có số dư là 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

Khoanh vào các phép chia: 58 : 5;  75 : 4

Bài 2. Học sinh tự đặt tính rồi tính

a. 36 : 2 : 18

b. 97 : 4 = 24 dư 1

c. 98 : 7 = 14

d. 52 : 3 = 17 dư 1

Bài 3: Hưng có 15 quả táo. Nếu giảm số táo của Hưng đi 3 lần thì được số táo của Minh. Tìm số táo mà Minh có?

Số táo mà Minh có là:

15 : 3 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả

Bài 4: Một người thợ ngày đầu tiên may được 20 chiếc. Số mũ ngày thứ hai người thợ đó làm được kém 2 lần số chiếc mũ người đó đã may được ở ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai người thợ may được bao nhiêu chiếc mũ?

Ngày thứ hai người thợ đó may được số chiếc mũ là:

20 : 2 = 10 (chiếc)

Đáp số: 10 chiếc

Bài 5: Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ. Hoa mang cho bạn một số quả bóng, số bóng còn lại giảm đi 3 lần so với lúc đầu. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả bóng?

3 chục = 30 quả bóng

Hoa còn lại số bóng là:

30 : 3 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!