Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 9

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 9 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Góc vuông, góc không vuông
  • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9

I. Phần trắc nghiệm

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 9

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

1. Đoạn đường thứ nhất dài 16km. Đoạn đường thứ hai bằng frac{1}{4}đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét?

5km…

4km …

6km …

2. Hình tứ giác ABCD có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

– Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …

– Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …

– Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …

– Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a) 4dam + 14m =?

A. 18m

B. 54m

C. 44m

D. 18dam

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đên bé: 490, 427, 415, 398

A. 398, 409, 415, 427

B. 409, 427, 415, 398

C. 427, 415, 409, 398

D. 409, 427, 398, 415,

c)* Tổng của một số với 35 thì lớn hơn 35 là 10 đơn vị. Số đó là:

A. 45 B. 25 C. 10

d) Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

3000 cm, 500 dm, 6 dam, 54m

A. 3000 cm, 500 dm, 6 dam, 54m

B. 54m, 6dam, 500dm, 3000cm

C. 3000cm,500dm, 54m, 6dam

D. 6dam, 54m, 500dm, 3000cm

e)* Số thứ 6 cả dãy số: 2, 3, 5, 8, 12, …, …, … là:

A. 19

B. 17

C. 21

D. 20

Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Bài 4: Viết kết quả phép đo độ dài được thể hiện trong hình dưới đây vào ô trống:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

II. Phần tự luận

Bài 1: Điền dấu lớn nhỏ vào ô trống ( < , = , > ):

13 × 7 □ 8 × 12

8 × 5 □ 13 × 8 – 64

4 × 7 + 4 □ 7 × 4 + 7

7 × 6 – 7□  5 × 7

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a. 7 cm 2mm = …………..mm

5dm 6cm = ……………cm

b. 7 hm 5dam = …………….m

3dam 7m = ………….. dm

b. 1dam = ….…m

……….m = 1dam

7dam = ….…m

5dam = ……..m

…dam = 1hm

3hm = ……dam

1hm = ………dam

2hm = ………dam

10dam = ……….m

c. 1km = …………hm = ……..dam

2hm = …….dam = ……..m

3dam = ………m =………..dm

6km =………..hm =…..…dam

Bài 3: Đặt tính rồi tính

25 : 3

37 : 5

45: 7

33 : 4

Bài 4: Hình bên có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

a. ….hình tam giác.

b. ….. hình tứ giác

c. ……mấy góc vuông

Bài 5: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Bài 7: Giải bài toán

Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 3km, đã sửa được 1950m. Hỏi còn lại bao nhiêu mét đường chưa sửa?

Bài 8: Tấm vải thứ nhất dài 21 dam. Tấm vải thứ hai dài bằng frac{1}{3} tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi:

a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét?

b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét?

Bài 9: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài 9dam. Tính chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Bài 10: Dựa vào tóm tắt, nêu bài toán và giải bài toán sau:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 11: Alice phải đặt những hình khác nhau vào bảng bên dưới sao cho mỗi hình phân biệt chỉ xuất hiện đúng một lần trên mỗi hàng và trên mỗi cột. Hỏi Alice nên đặt hình nào vào ô vuông có phần gạch chéo trong bảng?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9

1. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

1. Đoạn đường thứ nhất dài 16km. Đoạn đường thứ hai bằng frac{1}{4}đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét?

5km S

4km Đ

6km S

2. Hình tứ giác ABCD có:

– Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD Đ 

– Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA S

– Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA Đ

– Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA S

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Câu

a

b

c

d

e

Đáp án

B

A

C

C

B

Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

II. Phần tự luận

Bài 1: Điền dấu lớn nhỏ vào ô trống ( < , = , > ):

13 × 7 < 8 × 12

8 × 5 = 13 × 8 – 64

4 × 7 + 4 < 7 × 4 + 7

7 × 6 – 7 = 5 × 7

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a. 7 cm 2mm = 72 mm

5dm 6cm = 56 cm

b. 7 hm 5dam = 750 m

3dam 7m = 370 dm

b. 1dam = 10 m

10m = 1dam

7dam = ….…m

5dam = 50 m

10 dam = 1hm

3hm = ……dam

1hm = 10 dam

2hm = 20 dam

10dam = ……….m

c. 1km = 10 hm = 100 dam

2hm = 20dam = 200m

3dam = 30 m = 300 dm

6km = 60hm = 600dam

Bài 3: Đặt tính rồi tính

25 : 3 = 8 (dư 1)

37 : 5 = 7 (dư 2)

45: 7 = 6 (dư 3)

33 : 4= 8 (dư 1)

Bài 4: Hình bên có:

10 hình tam giác.

5 hình tứ giác

4 góc vuông

Bài 5: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Hình 1 Có góc: đỉnh A cạnh: AB, AC

Hình 2 Có góc: đỉnh B cạnh: BD

Hình 3 Có góc: đỉnh D cạnh: ED, EC

Góc ở hình 1,3 là góc vuông; góc ở hình 2 là góc không vuông.

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Điền lần lượt là:

Có: 4 góc vuông

Có: 1 góc vuông

Có: 4 góc vuông

Bài 7: Giải bài toán

Bài giải

Đổi 3km = 3000m

Còn lại số mét đường chưa sửa là:

3000 – 1950 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m

Bài 8: Bài giải

a) Tấm vải thứ hai dài số mét là:

21: 3 = 7 (m)

b) Tấm vải thứ ba dài số mét là:

21 × 2 = 42 (m)

Đáp số: a) 7m

b) 42m

Bài 9:

Bài giải

Đổi 30m = 3 dam

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

3 + 9 × 2 = 24 (dam)

Đáp số: 24dam

(Ta cũng có thế thực hiện đổi 9dam = 90m rồi tính chu vi hình chữ nhật theo đơn vị mét)

Bài 10: Dựa vào tóm tắt, nêu bài toán và giải bài toán sau:

Bài toán : Đoạn dây thứ nhất dài 15cm. Đoạn dây thứ hai dài gấp 3 lần đoạn dây thứ nhất. Tính độ dài đoạn dây thứ hai.

Bài giải

Độ dài đoạn dây thứ hai là :

15 × 3 = 45 (cm)

Đáp số : 45m

Bài 11:

Chọn A.

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!