Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 8

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 8 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Giảm đi một số lần.
  • Tìm số chia

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 8

1. Muốn tìm số chia ta làm như thế nào?

A. Ta lấy số bị chia nhân với thương

B. Ta lấy tích chia cho thừa số

C. Ta lấy số bị chia chia cho thương

2. Tìm số chia biết rằng thương là 5 và số bị chia gấp 7 lần thương.

A. 7

B. 5

C. 35

D. 12

3. Quan sát và cho biết chú cá bằng bao nhiêu?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

A. 25

B. 52

C. 20

D. 945

4. Mai có số bông hoa bằng số bông hoa của Hà giảm đi 4 lần. Biết số hoa của Hà là 96 bông. Tìm số hoa của Mai.

A. 384 bông

B. 24 bông

C. 42 bông

D. 92 bông

5. Cửa hàng có 58 l dầu, cửa hàng đã bán đi frac{1}{2}số dầu đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu lít dầu?

A. 29 l

B. 24 l

C. 26 l

D. 30 l

6. Khoanh vào số frac{1}{2}cái bánh và frac{1}{4}số cái bút:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

7. Tìm số bị chia, biết số chia là 7, thương là 100 và số dư là 6.

A. 707

B. 706

C. 142

D. 134

8. Tìm một số biết số đó giảm 7 lần thì được 14. Số đó là:

A. 2

B. 98

C. 7

D. 21

II. Tự luận:

Bài 1: Điền số thích hợp:

………. × 7 = 63

……. × 6 = 42

7 × …….= 28

5 × ……. – 25 = 25

7 × ……. + 123 = 158

56 : ………. = 8

Bài 2: Tìm x:

7 × x = 84

x : 7 = 15 + 55

Bài 3: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

Bài 4: Giải bài toán: Một câu lạc bộ năng khiếu có ba lớp đàn, võ và vẽ. Trong đó có 52 học sinh tham gia học đàn. Số bạn tham gia học võ bằng frac{1}{4}số học sinh học đàn. Số học sinh tham gia vẽ gấp đôi số bạn học võ. Hỏi:

a. Có bao nhiêu học sinh học võ?

b. Có bao nhiêu học sinh học vẽ?

c. Hỏi câu lạc bộ có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8

I. Trắc nghiệm

1C

2A

3A

4B

5A

6. Khoanh vào 3 chiếc bánh và 2 cái bút

7B

8B

II. Tự luận:

Bài 1: Điền số thích hợp:

9 × 7 = 63

7 × 6 = 42

7 × 4 = 28

5 × 10 – 25 = 25

7 × 5 + 123 = 158

56 : 7 = 8

Bài 2: Tìm x:

+) 7 × x = 84

x = 84 : 7

x = 12

+) x : 7 = 15 + 55

x : 7 = 70

x = 70 x 7

x = 490

Bài 3

Đề toán:

Em làm Toán hết 36 phút và thời gian em làm Tiếng Việt bằng thời gian làm Toán giảm đi 4 lần. Hỏi em làm Tiếng Việt hết bao nhiêu phút?

Bài giải

Em làm Tiếng Việt hết số phút là:

36 : 4 = 9 (phút)

Đáp số: 9 phút

Bài 4

a. Có số học sinh học võ là:

52 : 4 = 13 (bạn)

b. Có số học sinh học vẽ là:

13 x 2 = 26 (bạn)

c. Câu lạc bộ có tất cả số học sinh là:

52 + 13 + 26 = 91 (bạn)

ĐS: a. 13 bạn

b. 26 bạn

c. 91 bạn

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!