Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 7

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 7 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Bảng nhân 7.
  • Gấp một số lên nhiều lần
  • Bảng chia 7

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 7

1. Các số thích hợp điền tiếp vào dãy số sau: 21, 28, 35, …….,……….,……… là:

A. 37, 39, 41

B. 42, 49, 56

C. 40, 45, 50

2. Biết số chia là 7, thương là 28, vậy số bị chia là:

A. 4

B. 186

C. 196

3. Lan có 7 bông hoa, Bình có số bông hoa gấp 5 lần số bông hoa của Lan. Hỏi Bình có bao nhiêu bông hoa?

A. 35 bông hoa

B. 12 bông hoa

C. 25 bông hoa

4. Kết quả của phép tính: 7 x 7 + 10 là:

A. 140

B. 49

C. 59

5. Mẹ mua bó hoa về cắm vào 3 lọ hoa, mỗi lọ có 7 bông thì còn thừa 2 bông. Hỏi bó hoa lúc đầu của mẹ có bao nhiêu bông hoa?

A. 12 bông hoa

B. 21 bông hoa

C. 23 bông hoa

6. Khoanh vào frac{1}{7 }số con mèo trong các hình sau:

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

7. Bố đi công tác 1 tuần lễ và 5 ngày. Hỏi bố đi công tác tất cả bao nhiêu ngày?

A. 6 ngày

B. 12 ngày

C. 7 ngày

8. Quan sát hình vẽ và khoanh vào câu đúng:

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

A. Đoạn thẳng AB dài gấp đôi đoạn thẳng AC

B. Đoạn thẳng AB dài bằng frac{1}{2}đoạn thẳng CB

C. Đoạn thẳng CB dài gấp đôi đoạn thẳng AC

II. Tự luận:

Bài 1: Tính:

7 x 7 + 93

7 x 8 + 25

9 x 7 + 107

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

Bài 3: Có 42 bạn học sinh.

a. Nếu số học sinh chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 7 bạn thì chia được mấy nhóm như thế?

b. Nếu chia đều vào 6 nhóm thì mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán:

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7

I. TRẮC NGHIỆM

1B

2C

3A

4C

5C

7B

8A

6.

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

II. Tự luận:

Bài 1: Tính:

7 x 7 + 93

= 49 + 93

= 142

7 x 8 + 25

= 56 + 25

= 81

9 x 7 + 107

= 63 + 107

= 170

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

Bài 3

a. Chia được số nhóm như thế là:

42 : 7 = 6 (nhóm)

b. Mỗi nhóm có số học sinh là:

42 : 6 = 7 (học sinh)

Đáp số: a. 6 nhóm

b. 7 học sinh

Bài 4: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán:

Bài tập cuối tuần lớp 3 Cánh Diều Tuần 7

Đề toán:

Tổ 1 gấp được 7 ngôi sao. Tổ 2 gấp được gấp 3 lần số ngôi sao của tổ 1. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải:

Tổ 2 gấp được số ngôi sao là:

7 x 3 = 21 (ngôi sao)

Đáp số: 21 ngôi sao

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!